Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor of scooter. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf wat u aanvullend wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor of scooter verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw motor of scooter veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.

Extra informatie

Wij betalen ook schade door uw motor of scooter aan uw andere privé motorrijtuig(en).

Keuze: beperkt Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak en diefstal. Wij betalen ook ruitschade.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw motor of scooter door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Extra informatie

Wij betalen bij de keuze Volledig Casco schade aan uw kleding en helm tot maximaal € 500,-

Hulpverlening

Na een ongeval regelen wij het bergen en vervoer van uw motor of scooter naar bijvoorbeeld een herstelbedrijf. Ook het vervoer van de bestuurder en de opzittenden is verzekerd.

Extra informatie

U leest in de polisvoorwaarden welke kosten wij precies betalen.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd? Dan zijn accessoires aan uw motor of scooter tot maximaal 5% van het verzekerde bedrag meeverzekerd. Hiervoor geldt een maximum van € 2.300,-.
Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Pechhulp buitenland

Bent u Volledig Casco verzekerd? Dan bieden wij noodhulp bij pech in het buitenland. Wij regelen daarnaast het bergen en slepen van uw motor of scooter en zorgen voor vervoer van de opzittenden.

Keuze: Ongevallen Opzittenden

Bij de keuze Ongevallen Opzittenden betalen wij een bedrag bij overlijden of bij blijvende invaliditeit van de opzittenden van motor of scooter door een verkeersongeval.

Keuze: Rechtsbijstand

Bij keuze Rechtsbijstand bieden wij juridische hulp bij schade door een verkeersongeval met de motor of scooter.
Daarnaast bieden wij ook juridische hulp bij geschillen die bijvoorbeeld te maken hebben met bijvoorbeeld de reparatie van uw motor of scooter.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Wedstrijden

Schade die ontstaat door het meedoen aan wedstrijden is niet verzekerd.

Schade aan zaken die u vervoert

Niet verzekerd

Verhuur en personenvervoer tegen betaling

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Let op bij pech. U heeft onder de Volledig Casco verzekering alleen recht op hulp bij pech in het buitenland.

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw motor of scooter betalen, heeft u een eigen risico van € 135,- per keer.

Extra informatie

Als de bestuurder jonger is dan 24 jaar kan een extra eigen risico gelden.

Beveiliging

Als u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd bent, kunnen wij beveiliging eisen.
Bij het ontbreken van de juiste beveiliging is schade door diefstal en joyriding niet verzekerd.

Extra informatie

Of wij beveiliging eisen is afhankelijk van onder andere de verzekerde waarde, het type en de ouderdom van uw motor of scooter.

Reparatie

Heeft u schade aan uw motor of scooter en bent u daar voor verzekerd? U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss schade

Bent u Volledig Casco of Beperkt Casco verzekerd? Dan betalen wij bij diefstal of total loss van uw motor of scooter op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u een groene kaart. Hierop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betaalt u niet per jaar dan is automatische incasso verplicht.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 75%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk aan ons doorgeven of aan uw adviseur.