Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door of aan uw zelfrijdende werkmaterieel. Het moet gaan om werkmaterieel zoals een vorkheftruck, graafmachine, e.d.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw zelfrijdend werkmaterieel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij betalen de schade die u met uw zelfrijdend werkmaterieel veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of zaken.
Schade aan uw eigen zaken is meeverzekerd tot € 50.000,- per schade.

Keuze: beperkt Casco

U kunt kiezen uit Brand en Natuurgeweld of Brand, Natuurgeweld en Diefstal.

Extra informatie

Bij de keuze Brand en Natuurgeweld bent u verzekerd voor schade door brand, storm, overstroming, hagel en een aantal andere vormen van natuurgeweld.
Bij de keuze Brand en Natuurgeweld en Diefstal bent u daarnaast óók verzekerd voor schade door diefstal, vermissing, oplichting, verduistering en joyriding.

Keuze: volledig Casco

Wij betalen bij deze keuze schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurrampen, botsing met loslopende dieren, bliksem, inbraak, diefstal en vandalisme. Wij betalen ook ruitschade.
Wij betalen daarnaast schade aan uw zelfrijdend werkmaterieel door een botsing of door een andere plotselinge gebeurtenis.

Auto-elektronica en/of accessoires

Bent u Volledig Casco verzekerd? Dan kunt u accessoires tegen meerpremie meeverzekeren.

Keuze: Schade aan ondergrondse zaken

Bij deze keuze is schade door grondverzet en graafwerkzaamheden verzekerd tot € 50.000,-.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.000.000 tegen extra premie.

Keuze: Eigen gebrek

Bij deze keuze is de schade verzekerd die ontstaat door een gebrek in een onderdeel.
De schade aan het betreffende onderdeel zelf is niet standaard verzekerd. U kunt dit meeverzekeren tegen extra premie.

Extra informatie

De keuze Eigen gebrek is alleen mogelijk voor werkmaterieel tot en met 4 jaar oud.

Keuze: Bedieningsfouten

Bij deze keuze is de schade aan het zelfrijdend werkmaterieel verzekerd die ontstaat door bedieningsfouten en foutief gebruik van het werkmaterieel.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Of als u fraude pleegt.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn wij volgens de wet verplicht de schade wel te betalen. U moet de schade dan terugbetalen aan ons.
Bijvoorbeeld als u tijdens een rijontzegging schade maakt aan een andere auto.

Hulpverlening

Niet verzekerd

Schade door hei- en sloopwerk

Niet verzekerd

Schade door sproeien en spuiten

Niet verzekerd

Schade door grondverzakking en wateronttrekking

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als wij aan iemand anders schade moeten betalen, heeft u geen eigen risico.
Als wij schade aan uw zelfrijdend werkmaterieel betalen, heeft u een eigen risico.
De hoogte van dit eigen risico is afhankelijk van de te verzekeren waarde en het type werkmaterieel dat u verzekert.

Extra informatie

U vindt het eigen risico terug op het polisblad.

Beveiliging

Als u Volledig Casco of Beperkt Ccasco verzekerd bent, kunnen wij een beveiligingsysteem eisen.
Bij het ontbreken van de juiste beveiliging krijgt u een verhoogd eigen risico bij schade door diefstal en joyriding of is schade door diefstal of joyriding niet verzekerd.

Extra informatie

Of wij beveiliging eisen is afhankelijk van o.a. de verzekerde waarde, het type en de ouderdom van uw zelfrijdend werkmaterieel.

Reparatie

Heeft u schade aan uw zelfrijdend werkmaterieel en bent u daar voor verzekerd? U laat de schade repareren bij een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest.

Diefstal of total loss schade

Bent u Volledig Casco of of voor Diefstal verzekerd? Dan betalen wij bij diefstal of total loss van uw zelfrijdend werkmaterieel op basis van de dagwaarde.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En wij verwachten dat u zoveel mogelijk doet om schade te voorkomen en beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand, kwartaal, halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting (tot maximaal 40%). Als wij schade betalen dan kan de korting (deels) komen te vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het 1e jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Dat kunt u schriftelijk doorgeven aan uw adviseur.