Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering dekt verlies van je bij IntoEars aangeschafte hoortoestel.

Wat is verzekerd?

Ben je je hoortoestel verloren? En is je hoortoestel nog geen vijf jaar oud? Dan kun je, na betaling van een eigen bijdrage, een nieuw vergelijkbaar toestel aanvragen bij IntoEars.

Verzekerd bedrag

De hoortoestelverzekering kent geen verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade anders dan door verlies; denk hierbij bijvoorbeeld aan valschade, technische storingen etc.

Niet meeverzekerd

Niet meeverzekerd zijn de accessoires bij het hoortoestel, zoals oorstukjes, afstandbediening en dergelijke.

Uitsluitingen

Er bestaat geen dekking voor schade als gevolg van: molest, atoomkernreacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting, overstroming.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je eigen inboedelverzekering en/of reisverzekering gaan voor; als er dekking bestaat op je eigen inboedelverzekering of je eigen reisverzekering, dan verlenen wij geen vergoeding.

Eigen bijdrage

Er geldt een eigen bijdrage, afhankelijk van de ouderdom van het hoortoestel.

Extra informatie

Niet ouder dan 2 jaar: 15% van de waarde van het toestel. Ouder dan 2 jaar , maar niet ouder dan 3 jaar: 30% van de waarde van het toestel. Ouder dan 3 jaar, maar niet ouder dan 4 jaar: 40% van de waarde van het toestel. Ouder dan 4 jaar, maar niet ouder dan 5 jaar: 50% van de waarde van het toestel. Ouder dan 5 jaar: geen vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geeft dekking in Nederland én in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Doe z.s.m. aangifte van het verlies bij de politie, de gemeente of een andere overheidsinstantie.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt éénmalig bij aanschaf van het hoortoestel voor een periode van vijf jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint bij de aanschaf van het hoortoestel en eindigt na vijf jaar of na het verlies van het hoortoestel.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Restitutie van premie wordt echter niet verleend.