Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

U kunt ervoor kiezen om schade aan uw motor niet, beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan jouw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Je kunt ervoor kiezen om schade aan je motor niet, beperkt (Beperkt Casco) of heel uitgebreid (Volledig Casco) te verzekeren.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden transport van jouw motor en je vervoer naar huis.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor krijg je de nieuwwaarde. Bij een tweedehands motor de aanschafwaarde of dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand, storm en natuurgeweld of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van jouw motor. Check hiervoor de polisvoorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is.

Keuze: aanvullende dekkingen

Deze verzekering kan uitgebreid worden met een Rechtsbijstandsdekking of een Ongevallen Opzittenden dekking.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Pechhulp

Pechhulp is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij (beperkt) cascoschade is het eigen risico € 150,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via postbus 26 - 4300 AA Zierikzee, via verzekeringen@bijdevaate.nl of via de website www.bijdevaate.nl