Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij vergoeden niet de werkelijk gemaakte kosten.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Dit stellen wij vast na advies door onze medisch adviseur.

Extra informatie

Wij kunnen de mate van invaliditeit pas vaststellen als je situatie niet meer verandert. Dit noemen we de 'eindtoestand'. Daardoor kan het soms een tijdje duren voor we een bedrag betalen. We vergoeden rente over deze periode.

Overlijden

Als je overlijdt, ontvangt jouw echtgenoot of geregistreerd partner de uitkering. Heb je die niet? Dan verdelen we de uitkering over je erfgenamen. Hiervoor hebben wij onder andere een verklaring van erfrecht nodig.

Keuze: uitgebreide dekking

Bij onze ongevallenverzekering heb je de keuze uit twee pakketten verzekerde bedragen.

Extra informatie

Pakket 1: overlijden € 5.000,- en blijvende invaliditeit € 50.000,-. Pakket 2: overlijden € 10.000,- en blijvende invaliditeit € 100.000,-

Klimmende uitkering

Naast het letsel dat je hebt, kijken wij ook naar de mate van invaliditeit ten opzichte van jouw lichaam. Dan bepalen we de definitieve uitkering. Met deze klimmende schaal kan je  tot maximaal 225% van je verzekerd bedrag uitgekeerd krijgen.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Daarnaast geldt dat wij in nog een aantal andere gevallen niet uitkeren. Deze kan je vinden in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Alle spelregels lees je in onze polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn leidend.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Welke uitkering je krijgt bij blijvende invaliditeit hangt af van het gekozen verzekerd bedrag en het soort letsel. In onze polisvoorwaarden lees je de percentages die horen bij algeheel verlies of functieverlies.

Extra informatie

Verlies je een gedeelte of is het functieverlies gedeeltelijk? Dan krijg je van het percentage dat wij noemen in de voorwaarden ook een gedeeltelijke uitkering.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Dit kan schriftelijk via postbus 26 - 4300 AA Zierikzee, via verzekeringen@bijdevaate.nl of via de website www.bijdevaate.nl.