Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

In de koopovereenkomst vraagt de verkoper om een garantiebedrag. Gaat de koop van de woning of grond niet door? Zijn de ontbindende voorwaarden verlopen? En vragen de verkoper en de notaris om dit bedrag? Dan schieten wij het bedrag voor. U betaalt dit bedrag binnen dertig dagen aan ons terug.

Wat is verzekerd?

U sluit een Garantiestelling af als u een woning of grond in Nederland koopt. Gaat de koop van de woning of grond niet door? Dan schieten wij het garantiebedrag voor dat staat in de koopovereenkomst.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat de verkoper aan u vraagt als garantie voor als de koop van de woning of grond niet doorgaat. Dit noemen we het garantiebedrag. Het garantiebedrag is meestal 10% van de koopprijs van de woning. U vindt dit bedrag in de koopovereenkomst.

Wat is niet verzekerd?

  • De Garantiestelling biedt geen dekking voor andere aankopen dan de aankoop van een woning of grond om een woning op te bouwen.

Objecten zonder woonbestemming of grond in erfpacht

Koopt u een gebouw waar u niet gaat wonen? Zoals een bedrijfspand of een losse garagebox? Dan kunt u de Garantiestelling niet afsluiten.

Aanneemovereenkomst

Hebt u een Garantiestelling nodig voor een aanneemovereenkomst? Bijvoorbeeld als u zelf rechtstreeks een aannemer opdracht geeft tot het bouwen of verbouwen van een woning? Dan kunt u de Garantiestelling niet afsluiten.

Contragarantie

Gaat de koop van de woning niet door? En hebben wij het garantiebedrag betaald aan de notaris? Dan bent u verplicht het garantiebedrag binnen dertig dagen aan ons terug te betalen. Dit noemen wij de contragarantie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De Garantiestelling loopt maximaal één jaar.

Waar ben ik gedekt?

U kunt de Garantiestelling alleen afsluiten als de woning of grond die u wilt kopen in Nederland staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor het aanvragen van een Garantiestelling hebt u een getekende koopovereenkomst en een geldig renteaanbod of een geldige hypotheekofferte van uw geldverstrekker nodig. Maakt de verkoper aanspraak op het garantiebedrag? Dan regelt de notaris de inroeping. U betaalt het bedrag binnen dertig dagen aan ons terug.

Extra informatie

Bij accepteren en inroepen van de Garantiestelling kan het voorkomen dat wij aanvullende informatie bij u opvragen. U bent verplicht om ons deze informatie te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

De notaris betaalt namens u de eenmalige premie als de hypotheek passeert. Wij sturen hiervoor een rekening naar de notaris. De notaris brengt de premie bij u in rekening. Wordt de Garantiestelling tussentijds gestopt? Dan ontvangt u rechtstreeks een rekening van ons.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum zoals u leest op de Garantiestelling Waarborgsom. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. De dekking stopt dertig dagen na het passeren van de hypotheek. Hebben wij de Garantiestelling geaccepteerd? Dan weet u zeker dat de dekking van de Garantiestelling ingaat op de ingangsdatum.

Extra informatie

Voor het verlengen van de Garantiestelling hebt u toestemming nodig van de verkoper en de notaris.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering opzeggen door ons een opzegverzoek te sturen. Om de Garantiestelling op te zeggen hebt u schriftelijke toestemming nodig van de verkoper en de notaris.

Extra informatie

U kunt uw opzegverzoek sturen naar BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen, Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout. Of stuur een e-mail naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u nog vragen? Of wilt u meer weten over de Garantiestelling? Bel ons dan gerust. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur. Ons telefoonnummer is 088-486 10 00.