Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een Garantiestelling weet u zeker dat wij het bedrag voorschieten dat de verkoper aan u vraagt als garantiebedrag uit de koopovereenkomst. Dit doen wij als de koop van de woning niet doorgaat en de notaris hierom vraagt. Normaal betaalt u dit aan ons terug, maar met de Garantiestelling Bieden met Zekerheid hoeft u in sommige situaties niet terug te betalen.

Wat is verzekerd?

U hoeft het garantiebedrag niet terug te betalen als:

• Uw hypotheekaanvraag niet wordt geaccepteerd. U ontbindt de koop van de woning, waardoor de notaris het garantiebedrag inroept. Dit gebeurt binnen 42 dagen na ondertekenen van de koopovereenkomst.

• U overlijdt, u wordt werkloos of u wordt overgeplaatst.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat u niet hoeft terug te betalen als u voldoet aan de voorwaarden. Het verzekerd bedrag is maximaal € 75.000 als uw hypotheekaanvraag niet wordt geaccepteerd. En maximaal € 40.000 bij overlijden, werkloosheid of overplaatsing door uw werkgever.

Doelgroep

U behoort tot de doelgroep als u:

• 18 jaar of ouder bent;

• Een woning (met woonbestemming) in Nederland koopt waarin u zelf gaat wonen.

Niet doelgroep

U behoort niet tot de doelgroep als:

• U jonger bent dan 18 jaar;

• U een woning koopt zonder woonbestemming;

• De woning buiten Nederland staat;

• De koopprijs van de woning € 750.000 of meer is.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u niet aan de voorwaarden voldoet, dan betaalt u het hele garantiebedrag aan ons terug. Bijvoorbeeld als de hypotheek niet rond komt als u uit elkaar gaat. Heeft u de financiering rond, maar gaat de koop van de woning niet door als gevolg van overlijden, werkloosheid of overplaatsing door uw werkgever, dan betaalt u het bedrag boven de € 40.000 aan ons terug.

Extra informatie

Gaat de koop van de woning niet door, hebben wij het garantiebedrag betaald aan de notaris, en u bent niet verzekerd? Dan bent u verplicht het garantiebedrag binnen dertig dagen aan ons terug te betalen. Dit noemen wij de contragarantie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De Garantiestelling Bieden met Zekerheid loopt maximaal één jaar.

Waar ben ik gedekt?

De Garantiestelling Bieden met Zekerheid biedt alleen dekking voor woningen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor het aanvragen van een Garantiestelling hebt u het ‘Bieden met Zekerheid certificaat’ en een getekende koopovereenkomst nodig. Maakt de verkoper aanspraak op het garantiebedrag? Dan regelt de notaris de inroeping. U betaalt het bedrag binnen dertig dagen aan ons terug als u niet aan de voorwaarden voldoet.

Extra informatie

Bij accepteren en inroepen van de Garantiestelling kan het voorkomen dat wij aanvullende informatie bij u opvragen. U bent verplicht hier aan mee te werken en ons de gevraagde documenten te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie voor de Garantiestelling meestal via de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. Wordt de premie niet meegenomen bij het passeren van de hypotheek, bijvoorbeeld als de Garantiestelling tussentijds wordt gestopt? Dan ontvangt u rechtstreeks een rekening van ons.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum zoals u leest op de Garantiestelling Waarborgsom. De ingangsdatum kan niet in het verleden liggen. De dekking stopt op het moment van het passeren van de hypotheek.

Extra informatie

Voor het verlengen van de Garantiestelling hebt u toestemming nodig van de verkoper en de notaris. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen door ons een opzegverzoek te sturen. Hiervoor hebt u schriftelijke toestemming nodig van de verkoper en de notaris. Wanneer u na de ingangsdatum opzegt, betaalt u alsnog de premie.

Extra informatie

U kunt uw opzegverzoek sturen naar BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen, Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout. Of stuur een e-mail naar info@bnpparibascardif.nl.