Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Hypotheek Aflos Verzekering lost de top van uw hypotheek af als u arbeidsongeschikt wordt. Hierdoor dalen uw maandelijkse hypotheeklasten blijvend. En zo verlaagt of voorkomt u een mogelijke restschuld.

Extra informatie

U kunt zich naast arbeidsongeschiktheid verzekeren voor werkloosheid. U ontvangt bij aanhoudende werkloosheid een maandelijkse uitkering van ons.

Wat is verzekerd?

Met de Hypotheek Aflos Verzekering verzekert u zich voor het risico van arbeidsongeschiktheid. De Hypotheek Aflos Verzekering lost in één keer de top van uw hypotheek af als u in de WIA terecht komt en aan de overige verzekeringsvoorwaarden voldoet.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor arbeidsongeschiktheid staat in het uitkeringsschema dat u ontvangt bij het verzekeringsbewijs. Het bedrag daalt tijdens de looptijd.

Aanvullende werkloosheidsdekking

Naast arbeidsongeschiktheid kunt u zich ook verzekeren voor aanhoudende werkloosheid. Deze keert uit nadat uw werkloosheidsuitkering bij het UWV is gestopt. U kunt voor werkloosheid in totaal twaalf maanden een uitkering krijgen uit deze dekking.

Wat is niet verzekerd?

Bestaande aandoeningen

Het kan zijn dat u een bestaande aandoening hebt of hebt gehad voor de startdatum van uw verzekering. U kunt de verzekering dan wel afsluiten. U krijgt alleen geen uitkering van ons als u door deze aandoening arbeidsongeschikt wordt.

Extra informatie

Bestaande aandoeningen brengen een hoger risico op andere aandoeningen met zich mee. Wordt u arbeidsongeschikt door deze andere aandoening? Dan krijgt u van ons geen uitkering.

Werkloosheid

Wist u dat u werkloos werd op het moment dat u de verzekering aanvroeg? Of wist u dat deze dreiging er was? Of wordt uw  arbeidscontract voor bepaalde duur niet verlengd? Dan krijgt u geen uitkering voor werkloosheid van ons.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is uw hypotheekschuld op de dag dat u recht hebt op een uitkering lager dan het bedrag in het uitkeringsschema? Dan krijgt u een lager bedrag.

Inloopperiode arbeidsongeschiktheid

U bent tijdens de inloopperiode niet verzekerd. Voor arbeidsongeschiktheid geldt een inloopperiode van drie maanden. Krijgt u tijdens deze periode een aandoening? Dan krijgt u geen uitkering van ons.

Inloopperiode werkloosheid

U bent tijdens de inloopperiode niet verzekerd. Voor werkloosheid geldt een inloopperiode van zes maanden. Gebeurt er tijdens deze periode iets waardoor u werkloos wordt? Wordt van uw werkgever in deze periode bijvoorbeeld faillissement of uitstel van betaling aangevraagd? Dan krijgt u geen uitkering van ons.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd, alleen moet u wel in Nederland wonen. Gaat u voor twee maanden of langer naar het buitenland? Meld dit dan bij ons.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij aanmelding legt u een aantal verklaringen af. Lees hiervoor de documenten in de verklaring goed. Het is belangrijk dat u veranderingen direct aan ons doorgeeft. In de polisvoorwaarden vindt u alle veranderingen die u door moet geven.

Extra informatie

Vraagt u een uitkering aan? Dan bent u verplicht ons de informatie te geven waar wij om vragen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie zolang uw verzekering loopt. Wij schrijven de premie iedere maand automatisch af van uw bankrekening. U zorgt ervoor dat wij het bedrag altijd kunnen afschrijven.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering loopt vanaf de startdatum en stopt na twaalf maanden op de vervaldatum van de verzekering. Elk jaar ontvangt u een voorstel voor een nieuwe verzekering. Reageert u daar niet op? Dan bent u weer twaalf maanden verzekerd. Uw verzekering stopt automatisch als de vervaldatum van uw laatste verzekering bereikt is.

Extra informatie

Uw verzekering eindigt ook wanneer wij uitkeren voor arbeidsongeschiktheid, als u uw verzekering stopt, u geen hypotheek meer hebt en als u overlijdt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Om uw verzekering op te zeggen kunt u ons een brief of e-mail sturen. U kunt ook alleen de dekking voor werkloosheid stoppen.

Extra informatie

U kunt uw opzegverzoek sturen naar BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen, Postbus 4006, 4900 CA Oosterhout. Of stuur een e-mail naar info@bnpparibascardif.nl. Hebt u nog vragen? Of wilt u meer weten over de Hypotheek Aflos Verzekering? Bel ons dan gerust. Dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 17.30 uur. Ons telefoonnummer is 0162-486 000.