Particuliere Aansprakelijkheidsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt letselschade als je per ongeluk iemand verwondt. Ook schade aan spullen van een ander is verzekerd, mits de ander geen verzekerde op dezelfde polis is. Volgens de wet moet je voor genoemde schades altijd aansprakelijk zijn.
icon_voor-wie

Voor wie?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 12.500,-.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Voorwaarde is dat je eigenaar van de woning moet zijn.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Niet verzekerd.
icon_auto

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt. Schade die je opzettelijk veroorzaakt blijft uitgesloten.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.
icon_let-op

Let op

Verandert er iets in je gezinssamenstelling of gaan kinderen zelfstandig wonen? Pas dan in overleg met je verzekeringsadviseur je aansprakelijkheidsverzekering aan.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 0,-.

Extra informatie

Indien toch een eigen risico van toepassing is, staat dit vermeld op het polisblad of in de polisvoorwaarden.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Je verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in jouw situatie? Meld dat dan bij de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden met betrekking tot de eventuele opzegtermijn.