Annuleringsverzekering Particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een annuleringsverzekering?

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als je een reis moet afbreken, krijg je een vergoeding. Hetzelfde geldt bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.
icon_voor-wie

Voor wie?

Je kunt de doorlopende annuleringsverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of werelddekking.
icon_medisch

Gezondheid

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.
icon_familie

Familie

Wij keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot en met de 2e graad. En als bij de rechtbank om echtscheiding is gevraagd.

Extra informatie

1e graad: partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, pleeg- en stiefouders, pleeg- en stiefkinderen. 2e graad: (stief/pleeg) broer, zwager, (stief/pleeg) zus, schoonzus, grootouders en kleinkinderen.
icon_werk

Werk

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.
icon_wonen

Woning

Wij keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Maar ook als je koophuis wordt opgeleverd. Of als je schade hebt aan je woning.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor je hele reis niet door kan gaan? <Dan krijg je geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.> <Dan krijg je een vergoeding voor alle onderdelen van je reis.>
icon_ramp

Ramp in het buitenland

Annulering wegens een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij overlijden of ziekte van vrienden of van familie in de 3e graad. Of als de reden van annulering op moment van aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Extra informatie

3e graad: overgrootouder, oom, tante, kinderen van broer en of zus, achterkleinkinderen.
icon_let-op

Let op

Moet je reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wil je daardoor zelf niet meer op reis? Dit is niet altijd gedekt. Vraag dit na bij je verzekeraar.
icon_speciaal

Extra keuze: speciaal kenmerk

Zaakwaarnemer kan worden meeverzekerd
icon_looptijd

Hoe lang?

De reis mag maximaal 60 dagen duren.
icon_maximum

Maximale vergoeding

De vergoeding per persoon en vergoeding per reis zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra informatie

De gekozen dekking staat op het polisblad.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Sluit de annuleringsverzekering af binnen 14 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum op de polis.