Inboedelverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis en/of bijgebouw. Het gaat daarbij om onder andere schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis behorende tot je huishouding, zoals onder andere meubels, keukengerei en kleding. Lijfsieraden, audiovisuele en computerapparatuur, kunst en antiek, instrumenten en bijzondere verzamelingen zijn beperkt verzekerd.
icon_sieraden

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 10.000,-. De vaststelling van deze schade wordt gedaan door een door ons ingeschakelde expert.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

Verzekerd tot maximaal € 10.000,-. De vaststelling van deze schade wordt gedaan door een door ons ingeschakelde expert.
icon_buiten-huis

Spullen buiten huis

Schade aan inboedel tijdelijk buiten het woonhuis maar binnen Nederland is alleen gedekt in geval van brand, ontploffing, gewelddadige beroving en afpersing.

Extra informatie

Bij (vervoer in verband met) verhuizing, opslag, verblijf in een motorrijtuig is een beperkte dekking van toepassing.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, constructiefouten, slecht onderhoud, slijtage, vochtdoorlating van muren of opzet. Je spullen zijn buitenshuis ook niet standaard meeverzekerd.
icon_vallen

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet standaard meeverzekerd. Bij de allrisk dekking is vallen en stoten binnenshuis wel verzekerd. Het eigen risico hierbij is dan € 250,-.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Controleer je polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra: kosten levensonderhoud

Wanneer je na een schade tijdelijk géén gebruik kunt maken van je woning, wordt tot maximaal 30 dagen € 50,- per dag vergoed voor extra kosten van levensonderhoud.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag staat vermeld op je polisblad en is bepaald aan de hand van de door jou verstrekte informatie. In veel gevallen stellen wij de omvang van de schade vast op basis van de nieuwwaarde.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis in geval van zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien of storm. Ook bij een allrisk dekking geldt een eigen risico van € 250,-. Bij alle overige schadegevallen is er géén eigen risico van toepassing.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden met betrekking tot de eventuele opzegtermijn.