Ongevallen (Thuispakket) Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of blijvend functieverlies of bij overlijden door een ongeval.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

Je krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd afhankelijk van de mate van invaliditeit of functieverlies. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Je krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit of functieverlies vast. Hiervoor kan een medisch onderzoek noodzakelijk zijn.
icon_overlijden

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag uitgekeerd als jij overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

Tandheelkundige kosten na een ongeval voor kinderen jonger dan 18 jaar.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt, als het ongeval plaatsvindt tijdens een sport met een verhoogd ongevalsrisico of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

Voorbeelden van sporten met een verhoogd ongevalsrisico zijn: boksen, worstelen, ijshockey, bergsport, ijszeilen, skispringen.
icon_let-op

Let op

Je moet ons zo spoedig mogelijk na het ongeval op de hoogte brengen.
icon_speciaal

Extra: alleenstaande-dekking of dekking voor meerdere personen

Er is alleenstaande-dekking of dekking voor meerdere personen mogelijk.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden met betrekking tot de eventuele opzegtermijn.