Verkeersrechtsbijstandverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze verkeersrechtsbijstandverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een verkeersrechtsbijstandverzekering?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM) na een verkeersongeluk. Ook vergoeden we proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, met uitzondering van verkeersboetes.

Extra informatie

Afhankelijk van de gekozen dekking, biedt deze verzekering ook juridische hulp bij conflicten over de aankoop of reparatie van je vervoermiddel.
icon_voor-wie

Wie is verzekerd?

De verzekering geldt voor jezelf, de (hoofd)bestuurder en diegenen die met jouw toestemming gebruik maken van jouw auto. Het moet gaan om een conflict dat ontstaat als je deelneemt aan het verkeer met je auto.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

Je bent verzekerd bij ongelukken in Nederland en alle landen die op de groene kaart staan aangegeven.
icon_verkeersschade

Schade in het verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan je auto.
icon_letsel

Letselschade

Juridische hulp als je letselschade in het verkeer op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als je gewond raakt bij een aanrijding.
icon_contract

Keuze: conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over de aankoop van je auto bij een BOVAG autobedrijf, verkoop, of reparatie van je vervoermiddel.

Extra informatie

Er is een wachttijd van 3 maanden na ingang van de verzekering. Deze wachttijd geldt niet wanneer de (koop)overeenkomst voor jouw auto gesloten is na ingang van deze verzekering.
icon_wanneer-niet

Wanneer geen juridische hulp?

Als je het conflict te laat meldt. Ook opzet, fraude en bestaande conflicten zijn uitgesloten.
icon_rechtshulp

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.
icon_let-op

Let op

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. Vul je een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.