Autoverzekering Volledig Casco Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering allrisk?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering allrisk?

Deze verzekering vergoedt schade met of aan je auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriƫring en noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriƫring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de aanschafwaarde in plaats van de dagwaarde als de schade binnen een bepaalde periode ontstaat.

Extra informatie

De periode is afhankelijk van de gekozen dekking en staat op het polisblad. Voor meer informatie, zie polisvoorwaarden. In geval van diefstal kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto.
icon_reparatie

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Indien je laat repareren door een ander autobedrijf, dan staat vermeld in de polisvoorwaarden of op de groene kaart, dan kan een afwijkend eigen risico gelden.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Vergoeding bij reparatie of vervanging van de ruit.

Extra informatie

Indien je laat repareren door een ander autobedrijf, dan staat vermeld in de polisvoorwaarden of op de groene kaart, dan kan een afwijkend eigen risico gelden.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveilging van je auto.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.
icon_reispech

Pechhulp

Of de pechhulp in de cascodekking zit, is afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra informatie

Voor meer informatie bekijk de polisvoorwaarden.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald.
icon_let-op

Keuze: let op

U kiest zelf of u nog een aanvullende verzekering erbij wilt sluiten.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Indien je schade laat repareren door een ander autobedrijf, dan vermeld staat in de polisvoorwaarden of op de groene kaart, dan kan een afwijkend eigen risico gelden.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er wordt een eigen risico per gebeurtenis ingehouden bij schade aan je eigen auto en bij het vervangen van een ruit.

Extra informatie

In sommige situaties/gebeurtenissen kunnen afwijkende eigen risico's gelden.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden met betrekking tot de eventuele opzegtermijn.