Woonhuisverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door brand, neerslag, storm, lekkage, inbraak, een val of een botsing.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Je woonhuis is verzekerd bij schade.
icon_glas

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart bijverzekeren door het afsluiten van de module glasverzekering.
icon_tuin

Tuin

In geval van een verzekerde gebeurtenis zijn kosten van tuinaanleg meeverzekerd tot maximaal € 12.500,-. Onder tuinaanleg verstaan wij aanleg, bestrating en beplanting van de bij het woonhuis horende tuin en/of balkon.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand langer dan 3 maanden is beperkt verzekerd. Er is alleen dekking op vergoeding van schade door onder andere: brand, explosie, blikseminslag, aanrijding en aanvaring.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit bij onder andere een aardbeving, overstroming, slecht onderhoud, slijtage, constructiefouten of opzet.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd indien dit is toegebracht door personen die wederrechtelijk de woning zijn binnengedrongen.

Extra informatie

Indien gekozen is voor de allrisk dekking is schade door vandalisme verzekerd.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Controleer je polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra: kosten levensonderhoud

Wanneer je na een schade tijdelijk géén gebruik kunt maken van je woning, wordt tot maximaal 30 dagen € 50,- per dag vergoed voor extra kosten van levensonderhoud.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Je woonhuis is verzekerd tot een maximumbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning. Indien je niet herstelt of herbouwt, houden wij de verkoopwaarde of sloopwaarde als uitgangspunt aan.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis in geval van zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien of storm. Ook bij een allrisk dekking.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. Na het eerste jaar kun je de verzekering opzeggen. .

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden met betrekking tot de eventuele opzegtermijn.