Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je aanhanger of oplegger.

Wat is verzekerd?

Je kunt kiezen uit de dekkingen Beperkt Casco en Volledig Casco en daarnaast Verhaalsrechtsbijstand meeverzekeren.

Keuze: beperkt Casco

Als je de aanhanger of oplegger Beperkt Casco verzekert, vergoeden wij schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, bliksem, diefstal, inbraak en joyriding. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

Als je aanhanger of oplegger is beschadigd, vergoeden wij de reparatiekosten. Maar als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde vergoeden wij op basis van totaal verlies. Ook bij diefstal van je aanhanger of oplegger of als reparatie technisch niet verantwoord is, vergoeden wij op basis van totaal verlies.

Keuze: volledig Casco

Als je de aanhanger of oplegger Volledig Casco verzekert, vergoeden wij schade aan je aanhanger of oplegger door plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf, bijvoorbeeld door vandalisme. En schade aan je aanhanger of oplegger door eigen toedoen, bijvoorbeeld door een botsing.

Extra informatie

Als je aanhanger of oplegger is beschadigd, vergoeden wij de reparatiekosten. Maar als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde vergoeden wij op basis van totaal verlies. Ook bij diefstal van je aanhanger of oplegger of als reparatie technisch niet verantwoord is, vergoeden wij op basis van totaal verlies.  

Accessoires

Voor afzonderlijk en niet fabrieksmatig ingebouwde apparatuur geldt een maximaal verzekerd bedrag van € 2.500,- tenzij dit in het verzekerd bedrag is opgenomen. Niet verzekerd is apparatuur die apart van de aanhanger te gebruiken is.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan door een verkeersongeval of een ander van buiten komend onheil waarbij je aanhanger of oplegger betrokken was. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)

De aansprakelijkheid voor schade aan een ander is gedekt op de verzekering van het voertuig dat de aanhanger trekt.

Schade tijdens verhuur

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je aanhanger of oplegger voor verhuur is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is. Ook schade ontstaan tijdens het gebruik voor leasing is niet verzekerd.

Spullen in de aanhanger

Schade aan of diefstal van spullen in de aanhanger of oplegger is niet verzekerd.

Schade tijdens rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je aanhanger of oplegger voor rijles en rijexamen is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico staat vermeld op je polisblad.       

Extra informatie

Kijk in de polisvoorwaarden in welke situaties er een afwijkend eigen risico van toepassing kan zijn.

Beveiliging

Voor je aanhanger of oplegger gelden geen alarmeisen.

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in heel Europa en in de niet-Europese landen die aan de Middellandse Zee grenzen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over. 

 

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.