Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Als de ander een verzekerde op dezelfde polis is dan is alleen letsel verzekerd.

Extra informatie

Je bent verzekerd tot maximaal het verzekerd bedrag dat op je polis staat.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten zijn verzekerd. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Er geldt een maximale uitkering van € 12.500.

Extra informatie

Ook als je niet aansprakelijk bent, ben je verzekerd. Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat jij hem uit je handen laat vallen. De schade mag dan niet (ook)  de eigen schuld zijn van de persoon die schade lijdt.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Wij vergoeden schade aan spullen van anderen waarover je de zorg hebt (opzicht). Wij geven een vergoeding van maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Schade aan gehuurde spullen en aan motorrijtuigen en (sta)caravans is bijvoorbeeld niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Schade die je bij anderen veroorzaakt bij sport en spel is verzekerd, behalve als de benadeelde een medespeler of medesporter is.

Extra informatie

Ook als je niet aansprakelijk bent, ben je verzekerd. De schade mag dan niet (ook)  de eigen schuld zijn van de persoon die schade lijdt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Schade door een luchtvaartuig of boot

Schade door of met een luchtvaartuig (behalve modelvliegtuigen) is niet verzekerd.

motorrijtuigen

Schade ontstaan met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Behalve als je passagier bent of met fiets met elektrische trapondersteuning waarvoor geen kenteken nodig is. Er geldt een maximale uitkering van € 12.500.

Extra informatie

Er is wel dekking voor schade tijdens joyriding als de verzekerde nog geen 18 is.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 0.

Extra informatie

Als er toch een eigen risico van toepassing is, staat di vermeld op het polisblad of in de polisvoorwaarden.

Schade door een modelauto, boot of vliegtuig

Schade door een modelauto, modelboot of modelvliegtuig (drone) is verzekerd tenzij het model te snel gaat, te veel vermogen heeft of te zwaar is. Je moet je wel houden aan de wettelijke eisen voor het gebruik. Ook kan het verzekerd bedrag lager zijn. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.  

Extra informatie

Een modelvliegtuig of drone mag maximaal 20kg zijn. Een modelauto of boot mag niet harder kunnen gaan dan 10 km/u.

Boten

Schade met een boot is verzekerd als deze geen motor heeft of een motor van maximaal 3kW (ongeveer 4 pk). Schade door een zeilboot is verzekerd als het zeiloppervlak niet meer is dan 16m2.

Jacht

Schade door het gebruik van vuurwapens tijdens de jacht is alleen verzekerd als dit op je polis staat. Ander gebruik van wapens is nooit verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Als je of een andere verzekerde buiten Nederland gaat wonen eindigt de dekking dertig dagen na het vertrek uit Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

Check je polisvoorwaarden voor de mogelijke opzegtermijn.