Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je bestelauto krijg je de nieuwwaarde, de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen dekking, de leeftijd van je bestelauto en het aantal kilometers dat je bestelauto gereden heeft.

Extra informatie

Meer informatie vind je in de polisvoorwaarden.

Reparatie

Bij schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Indien je laat repareren door een ander autobedrijf dan staat vermeld op de polisvoorwaarden of op de groene kaart, dan kan een afwijkend eigen risico gelden.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding bij reparatie of vervanging van de ruit.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.

Extra informatie

Hierbij kunnen extra beveiligingseisen voor je bestelauto van toepassing zijn.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen bestelauto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je bestelauto.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je bestelauto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer van personen tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald.

Pechhulp

Pechhulp binnen Nederland is niet verzekerd. In het buitenland heb je recht op repatriëring na pech als je bestelauto niet binnen vier werkdagen veilig gerepareerd kan worden.

Extra informatie

Meer informatie vind je in de polisvoorwaarden.

Vervangend vervoer

Niet verzekerd, behalve bij diefstal of total loss.

Eigen vervoer

Schade aan spullen in de laadruimte van je bestelauto is niet meeverzekerd

Extra informatie

Eigen vervoer kun je wel aanvullend meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kiest zelf of je nog een aanvullende verzekering wil afsluiten.

Extra informatie

Je kunt aanvullend een Schadeverzekering voor Inzittenden, Ongevallenverzekering voor Inzittenden Rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Als je schade aan spullen in de laadruimte van de bestelauto wil meverzekeren, kun je ook nog Eigen Vervoer afsluiten.

Eigen risico

Er kan een eigen risico per gebeurtenis ingehouden worden bij schade aan je eigen bestelauto en bij het vervangen van een ruit.

Extra informatie

.

Aanschafwaarde en nieuwwaarde

Als bij total loss of diefstal geen andere voertuig wordt gekocht bij de op het polisblad vermeld autobedrijf wordt de dagwaarde vergoed.

Gebruik

Je bestelwagen is alleen verzekerd voor de doeleinden die je bij de aanvraag hebt opgegegeven of op het polisblad staan vermeld.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de groene kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de opzegtermijn.