Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je bestelauto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je bestelauto krijg je de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de leeftijd van je bestelauto.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je meer informatie.

Reparatie

Bij schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Indien je laat repareren door een ander autobedrijf dan staat vermeld in de polisvoorwaarden of op het internationaal verzekeringsbewijs, dan kan een afwijkend eigen risico gelden.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding bij reparatie of vervanging van de ruit.

Extra informatie

Indien je laat repareren door een ander autobedrijf dan staat vermeld in de polisvoorwaarden of op het internationaal verzekeringsbewijs, dan kan een afwijkend eigen risico gelden.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je verzekerde bestelauto.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je verzekerde bestelauto. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je verzekerde bestelauto.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade die is ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Vervangend vervoer

Niet verzekerd, behalve bij diefstal of total loss.

Eigen vervoer

Schade aan spullen in de laadruimte van je bestelauto is niet meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kiest zelf of je nog een aanvullende verzekering wil afsluiten.

Extra informatie

Je kunt aanvullend een Schadeverzekering voor Inzittenden, Ongevallenverzekering voor Inzittenden en Rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Eigen risico

Er kan een eigen risico per gebeurtenis ingehouden worden bij schade aan je eigen bestelauto en bij het vervangen van een ruit.

Extra informatie

Indien je schade laat repareren door een ander autobedrijf dan vermeld staat in de polisvoorwaarden of op het internationaal verzekeringsbewijs, dan kan een afwijkend eigen risico gelden.

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde en de leeftijd van je bestelauto kunnen wij eisen stellen aan de beveiliging van je bestelauto.

Extra informatie

Als je bestelauto niet voldoet aan onze beveiligingseisen, kunnen wij besluiten om de schade niet uit te keren. Bijvoorbeeld als je bestelauto is gestolen.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een internationaal verzekeringsbewijs (voorheen de groene kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het internationale verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk daarom altijd op het internationaal verzekeringsbewijs, dat je als laatste van ons hebt ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de opzegtermijn.