Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering biedt hulp bij pech onderweg met je auto. Je kunt rekenen op professionele hulp bij pech, 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

Extra informatie

Deze verzekering is kentekengebonden. Dat wil zeggen dat je auto voor pechhulp is verzekerd. Het maakt dus niet uit als bijvoorbeeld je partner of kinderen van de auto gebruik maken.

Wat is verzekerd?

Binnen Nederland vergoeden wij noodreparaties ter plekke. Als dit niet mogelijk is, vergoeden wij slepen en vervoer naar een Bosch Car Service Autobedrijf. Bij stranden binnen een straal van 25 km is dit je eigen Bosch Car Service Autobedrijf. Als reparatie niet dezelfde dag mogelijk is, vergoeden wij je hotelkosten voor 1 nacht (max. € 80,- incl. btw pp).

  

Extra informatie

De berger heeft het recht om de auto maximaal 3 dagen te stallen, wanneer doortransport niet direct mogelijk is. Vervoer van de inzittenden vindt plaats in combinatie met het transport van de auto. Indien dit niet kan, worden de reiskosten naar 1 adres in Nederland per openbaar vervoer vergoed. De keuze hiervan ligt bij de hulpverlener.

Keuze: pech in het buitenland

We vergoeden noodreparaties ter plekke. Als dit niet mogelijk is, vergoeden wij transport naar het dichtstbijzijnde autobedrijf dat hulpverlening in het buitenland kan bieden. Als je auto niet binnen 2 werkdagen gerepareerd kan worden, mag je auto naar Nederland worden getransporteerd (maximaal 2 keer per jaar).  

Extra informatie

Als transport van je auto niet mogelijk is, heb je recht op berging en stalling tot het moment dat doortransport wel mogelijk is. Ook de kosten voor vervoer van de inzittenden naar de eindbestemming of naar je huisadres worden vergoed (onder voorwaarden en tot een maximum). Als reparatie niet dezelfde dag mogelijk is, vergoeden wij je hotelkosten voor 1 nacht (maximaal € 80,- inclusief btw per persoon).

Kies zelf jouw aanvullende verzekeringen

Wij bieden de volgende aanvullende dekkingen: (1) gelijkwaardig vervangend vervoer tot klasse E, (2) uitgebreide duur vervangend vervoer Europa (exclusief Nederland) tot 30 dagen, (3) vervoer auto naar eigen Bosch Car Service Autobedrijf bij stranding buiten straal van 25 km en (4) meeverzekeren Aanhanger en Caravan.

Extra informatie

Zonder aanvullende dekkingen heb je bij de hoofddekking Nederland recht op maximaal 2 dagen vervangend vervoer tot klasse B. En bij Europa dekking heb je recht op maximaal 4 dagen vervangend vervoer tot klasse B (ook dan in Nederland maximaal 2 dagen).  

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet. Of bij rijden zonder geldig rijbewijs of geldige APK. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur. Een compleet overzicht vind je in de polisvoorwaarden.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een pechgeval door geen of onvoldoende onderhoud van je auto is niet verzekerd.

Extra kosten bij vervangend vervoer

Niet verzekerd zijn extra kosten zoals brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, extra kilometers en de kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto.

Bestaande defecten of gebreken

Er bestaat geen recht op hulpverlening voor defecten of gebreken die aanwezig waren voor de ingangsdatum van de verzekering.

Niet verzekerde voertuigen

Er bestaat geen recht op hulpverlening voor voertuigen die als ambulance, camper, brommobiel, koelwagen, verhuurauto, taxi of koerier worden ingezet. Ook voor voertuigen zwaarder dan 3.500 kg bestaat geen recht op hulpverlening.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij pech altijd meteen de Alarmcentrale.

Extra informatie

Je hebt geen dekking als je niet voorafgaand toestemming van de hulporganisatie hebt verkregen. Of als je zelf hulpverleningsactiviteiten, organiseert, accepteert of uitvoert.

Langdurig verblijf in het buitenland

Als je auto langer dan drie maanden aaneengesloten in het buitenland staat, dan is er geen dekking meer voor pechhulp.

Aantal keer hulpverlening

Je hebt maximaal zeven keer per jaar recht op hulp bij reparatie ter plekke. Als je dekking “woonplaats” hebt afgesloten, heb je hiervan maximaal vijf keer recht op hulp in je eigen woonplaats. Je hebt drie keer recht op hulp indien pech door eigen toedoen (sleutels, brandstof, accu en lekke band) is veroorzaakt.

Onderdelen

De kosten van de benodigde onderdelen die nodig zijn bij het verlenen van de pechhulp worden niet vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Het verzekeringsgebied Nederland omvat uitsluitend Nederland. Je woonplaats is standaard inbegrepen. Je kunt het verzekeringsgebied ook uitbreiden met Europa, zodat je in de meeste landen binnen Europa hulp krijgt. Een complete lijst met alle landen vind je in de polisvoorwaarden.  

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je  betaalt de premie per jaar via je Bosch Car Service Autobedrijf.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De ingangsdatum staat op je pechhulppas.

Extra informatie

Je hebt recht op volledige hulp bij pech die is ontstaan op of na de vijfde dag na aanmelding van de verzekering. Voorwaarde is dat wij de premie hebben ontvangen. Voor pech die is ontstaan op de eerste dag tot vierde dag na aanmelding van de verzekering  kun je een beroep doen op transporthulp of vervangend vervoer, maar deze kosten zijn dan wel voor jouw rekening.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering heeft een minimale looptijd van 12 maanden. Er vindt geen automatische verlenging plaats. Na verstrijken van de looptijd van het contract loopt de verzekering af. De mogelijkheid bestaat wel om de verzekering te verlengen bij je Bosch Car Service Autobedrijf.

Extra informatie

Heb je de verzekering na 12 maanden verlengd, dan kun je vanaf dat moment de verzekering op ieder moment schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.