Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je caravan. Of schade die je losgekoppelde caravan veroorzaakt. Je kan kiezen voor een beperkte dekking of een uitgebreide dekking.

Extra informatie

Op deze caravanverzekering kan naast een toercaravan ook een stacaravan of vouwwagen verzekerd worden. 

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen, vervangend verblijf en het vervoer naar huis bij een ongeluk of noodreparatie. Daarnaast vergoeden we ook andere kosten die worden gemaakt om verdere schade te voorkomen. 

Extra informatie

Pech door een mechanisch gebrek is niet verzekerd, maar kan meeverzekerd worden op de uitgebreide dekking.

Diefstal of total loss

Diefstal valt onder de beperkte dekking. Total loss schade door een aanrijding of schade die je zelf veroorzaakt valt onder de uitgebreide dekking. De schade wordt vergoed op basis van aanschafwaarde of op basis van dagwaarde.

Extra informatie

De aanschafwaarde is wat je voor de caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond. Wanneer welke waarde wordt uitgekeerd vind je in de polisvoorwaarden

Reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Het standaard eigen risico is € 230,- per gebeurtenis. Kies je ervoor de schade door een BOVAG Caravanbedrijf te laten repareren, dan vervalt dit standaard eigen risico.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming, vallend gesteente of onvoorzien binnengedrongen neerslag is verzekerd op zowel de beperkte als uitgebreide dekking.

Schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is meeverzekerd op zowel de beperkte als de uitgebreide dekking.

Keuze: inboedel

Je kunt ervoor kiezen de spullen in de caravan zoals servies, beddengoed en kleding, mee te verzekeren. Dit moet dan wel op het polisblad vermeld staand. Of we de schade vergoeden, hangt af van hoe de spullen zijn opgeborgen (in een gesloten kast of uit het zicht). En of je caravan op slot was.

Keuze: uitrusting

Je kunt er voor kiezen schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne mee te verzekeren. Dit moet dan wel op het polisblad vermeld staan.

Keuze: pechhulp

Bij een uitgebreide dekking is hulpverlening bij pech in het buitenland meeverzekerd. We vergoeden onder andere slepen en bergen, repatriëring en andere kosten om verdere schade te voorkomen.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de (sta)caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gebruik voor diefstalpreventie van jouw caravan of vouwwagen goedgekeurde sloten. Dit zijn disselsloten of wielklemmen met SCM goedkeuring.

Eigen risico

Standaard geldt € 230,- eigen risico per gebeurtenis. Bij reparatie door een BOVAG Caravanbedrijf vervalt dit standaard eigen risico. Bij hagelschade geldt een extra eigen risico van € 225,-. Dit wordt niet toegepast als de caravan een overdak heeft.

Stallen

De caravan is verzekerd gedurende stalling. Zorg hierbij voor een bewaakte stalling op basis van een huurcontract en beveilig je caravan tegen diefstal met minimaal een disselslot. Neem voldoende zorg in acht zoals onder andere geen gasflessen in de caravan achterlaten.

Dekkingsgebied

In Europese landen buiten Nederland is de caravan of vouwwagen maximaal 6 aaneengesloten maanden verzekerd. Een stacaravan is alleen verzekerd in Nederland, België en Luxemburg. Daarnaast in Duitsland tot 150km van de Nederlandse grens.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en de rest van Europa.

Extra informatie

In Europese landen buiten Nederland is de caravan of vouwwagen maximaal 6 aaneengesloten maanden verzekerd. Een stacaravan is alleen verzekerd in Nederland, België en Luxemburg. Daarnaast in Duitsland tot 150km van de Nederlandse grens.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.