Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten zijn verzekerd. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Extra informatie

Ook als je niet aansprakelijk bent, ben je verzekerd. De schade mag dan niet te wijten zijn aan eigen schuld van de persoon die schade lijdt.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Er geldt een maximale uitkering van € 12.500,-.

Extra informatie

Ook als je niet aansprakelijk bent, ben je verzekerd. De schade mag dan niet te wijten zijn aan eigen schuld van de persoon die schade lijdt. Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat jij hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Wij vergoeden schade aan spullen van anderen waarover je de zorg hebt (opzicht). Wij geven een vergoeding van maximaal € 12.500,- per gebeurtenis. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Schade aan gehuurde spullen en aan motorrijtuigen en (sta)caravans is bijvoorbeeld niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Schade die je bij anderen veroorzaakt bij sport en spel is verzekerd, behalve als de benadeelde een medespeler of medesporter is. 

Extra informatie

Ook als je niet aansprakelijk bent, ben je verzekerd. De schade mag dan niet te wijten zijn aan eigen schuld van de benadeelde.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade door auto

Schade toegebracht met of door een motorrijtuig is niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Schade door luchtvaartuig

Schade veroorzaakt met of door luchtvaartuigen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 0,00.

Extra informatie

Indien toch een eigen risico van toepassing is, staat dit vermeld op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.