Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis.We verzekeren schade door gebeurtenissen die omschreven zijn in de polisvoorwaarden zoals schade door brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

Je kunt kiezen om aanvullend de allrisk dekking mee te verzekeren. Je bent dan ook verzekerd voor schade aan je spullen in je huis door bijvoobeeld vallen of stoten.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis behorende tot je huishouding, zoals onder andere meubels, keukengerei en kleding. Sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, kunst en antiek, instrumenten en bijzondere verzamelingen zijn beperkt verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag staat vermeld op je polisblad. In veel gevallen stellen wij de omvang van de schade vast op basis van de nieuwwaarde. In sommige gevallen hanteren wij maximum vergoedingen, bijvoorbeeld voor sieraden. Of wij vergoeden de schade op basis van de dagwaarde. Bij dagwaarde maken wij gebruik van een afschrijvingslijst. 

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Indien mogelijk laten wij het verzekerd bedrag vaststellen door Infofolio. Wij garanderen je dan dat het verzekerde bedrag altijd toereikend is om je bij een gedekte schade geheel schadeloos te stellen.

 

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Verzekerd tot maximaal € 10.000,-. De vaststelling van deze schade wordt gedaan door een door ons ingeschakelde expert.

(Audio-) apparatuur

Verzekerd tot maximaal € 10.000,-. De vaststelling van deze schade wordt gedaan door een door ons ingeschakelde expert.

Spullen buiten huis

Schade aan inboedel tijdelijk buiten het woonhuis is beperkt meeverzekerd. Het gaat dan om spullen in onder andere bijgebouwen van jouw woonhuis die niet alleen bij jou in gebruik zijn, onder afdaken en in motorrijtuigen. Ook is er een beperkte dekking tijdens vervoer, verhuizing en opslag. 

Extra informatie

Tuinmeubelen zijn wel verzekerd voor bijvoorbeeld brandschade en diefstal, maar niet verzekerd voor bijvoorbeeld stormschade en hagelschade. Zie de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht van de dekking en vergoeding tijdens verblijf van spullen buiten het woonhuis.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet standaard meeverzekerd. Bij de allrisk dekking is vallen en stoten binnenshuis wel verzekerd. Het eigen risico hierbij is dan € 250,-.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Extra kosten levensonderhoud

Wanneer je na een verzekerde schade tijdelijk geen gebruik kunt maken van je woning, dan vergoeden wij de extra kosten van levensonderhoud. Wij vergoeden maximaal € 50,- (inclusief btw) per dag voor maximaal 30 dagen.

Extra informatie

Je kunt hierbij denken aan kosten van een wasserette omdat je jouw eigen wasmachine niet kunt gebruiken of je gaat uiteten omdat je jouw keuken niet kunt gebruiken. Heb je ook een woonhuisverzekering bij ons afgesloten, dan krijg je één keer de vergoeding.

Keuze: Allrisk dekking

Met de allrisk dekking verzeker je ook schades aan je spullen, die zijn ontstaan door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis die van buitenaf op je spullen inwerkt. Of schade ontstaan door een eigen gebrek van je spullen zelf met uitzondering van het eigen gebrek zelf.

Extra informatie

Voor schades die alleen zijn verzekerd bij de allrisk dekking geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis. Verder blijven enkele schades uitgesloten van dekking, zoals schade door normaal huishoudelijk gebruik (bijvoorbeeld vlekken, krassen en deuken).

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, constructiefouten, slecht onderhoud, slijtage, vochtdoorlating van muren of opzet. Je spullen zijn buitenshuis ook niet standaard meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Controleer je polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis in geval van zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien. Ook bij stormschade en bij schades die alleen verzekerd zijn als je een allrisk dekking hebt, geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Overstroming

Overstroming is niet verzekerd. Wij vergoeden wel schade door brand of explosie die door een overstroming is veroorzaakt. Ook vergoeden wij schade door water dat onvoorzien het gebouw is binnengedrongen, als dit water uitsluitend door een hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden.

Extra informatie

Onder hevige plaatselijke regenval verstaan wij neerslag van tenminste 40 mm in 24 uur of 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. 
 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.