Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je bromfiets veroorzaakt aan anderen of andermans auto, bromfiets of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: diefstal of total loss

De waarde van de bromfiets wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde. Diefstal is verzekerd als de bromfiets op slot staat. Diefstal valt onder de beperkte cascodekking. Aanrijding en zelf veroorzaakte schade ("total loss") valt onder de cascodekking.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de beperkte cascodekking.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Alle schade aan je bromfiets is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de cascodekking.

Speciaal kenmerk

Ook de segway, qugo, brommobiel en gelijksoortige voertuigen zijn op deze verzekering te verzekeren.

Extra informatie

Alleen voertuigen die door de RDW (Rijksdienst Wegverkeer) zijn goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg kunnen verzekerd worden.

Helm en kleding

Heb je de bromfiets (beperkt) casco verzekerd? Dan is ook schade aan je helm of kleding verzekerd tot maximaal € 500,- .

Extra informatie

De schade mag niet zijn ontstaan door een gebrek van de helm of kleding en ook je bromfiets moet beschadigd zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als je de bromfiets hebt opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of je onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Vervoer

Schade ontstaan tijdens het vervoeren van personen of spullen tegen betaling

Diefstal

Diefstal is niet verzekerd als het standaard slot en een aanvullend slot niet gebruikt zijn.

Extra informatie

Standaard slot: een slot dat door de fabrikant is gemonteerd. Aanvullend slot: een ART categorie 3 of hoger goedgekeurd slot. Je moet alle orginele sleutels van de sloten aan ons kunnen geven.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De hoogte van je premie is onder meer afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder en je woonplaats. Als dit wijzigt moet je dat aan ons doorgeven. Als dit niet meldt bij ons kan dat gevolgen hebben voor de uitkering bij schade.

Eigen risico

Standaard € 200,- per gebeurtenis bij (beperkt) cascoschade aan je bromfiets. Als de bestuurder in een andere leeftijdscategorie valt dan de hoofdbestuurders, geldt er een extra eigen risico van € 250,-.

Extra informatie

Het eigen risico kan afwijken, kijk hiervoor op je polis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.