Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je fiets vergoeden wij op basis van de dagwaarde van de fiets.

Schade door diefstal

Als je fiets binnen 30 dagen wordt teruggevonden, vergoeden wij de schade aan je fiets die tijdens de periode van vermissing is ontstaan.

Schade aan je fiets

Schade aan je fiets is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is, bijvoorbeeld een botsing.

Extra informatie

Als de reparatiekosten hoger zijn dan 2/3 van de dagwaarde dan vergoeden wij op basis van total loss.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die je met je (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heb je een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Pechhulp

Niet verzekerd.

Opvoeren van de fiets

Niet verzekerd is schade of verlies door het rijden met een snelheid die hoger is dan wettelijk mag, als die snelheid mogelijk is door wijzigingen in de standaarduitvoering van de fiets. Of wijzigingen in de motor van de fiets.

Slijtage, eigen gebrek, onvoldoende onderhoud en weersinvloeden

Herstelkosten als gevolg van slijtage, een eigen gebrek, onvoldoende onderhoud en langzaam inwerkende weersinvloeden en vocht zijn uitgesloten.

Krassen en schrammen

Schade die alleen bestaat uit krassen en schrammen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de (elektrische) fiets niet op slot stond of als je de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Om diefstal van je fiets te voorkomen moet je een categorie 2 sterren ART-goedgekeurd veiligheidsslot op je fiets hebben. Daarnaast moet je de fiets bij stalling altijd op slot zetten, ook als je de fiets binnen stalt. Bewaar de sleutels van het slot zorgvuldig. Als je niet aan de verplichtingen voldoet, vergoeden wij bij diefstal de schade niet.  

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Het eigen risico is € 60,- per gebeurtenis.

Uitleenfiets

Deze fietsverzekering is bedoeld voor autobedrijven die een uitleenfiets meegeven aan de klant wanneer deze klant zijn auto ter reparatie of keuring bij het autobedrijf brengt. 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.