Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto die je niet dagelijks gebruikt, maar die je alleen gebruikt voor hobby- en plezierritjes. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden transport van je oldtimer en vervoer naar huis na een ongeluk.

Extra informatie

Voordat je kosten maakt moet je toestemming hebben van de Hulpdienst. Het telefoonnummer staat op je internationaal verzekeringsbewijs.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je verzekerde oldtimer. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je verzekerde oldtimer. Je kunt kiezen voor verschillende verzekerde bedragen. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je oldtimer. En bij de uitgebreide dekking ook juridische ondersteuning bij een meningsverschil over de reparatie, garantie of aankoop van je oldtimer.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Reparatie

Reparatie van je eigen oldtimer is niet meeverzekerd.

Diefstal of total loss

Dit is niet meeverzekerd. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Volledig Cascoverzekering.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is niet verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak of diefstal is niet verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Ruitschade

Ruitreparatie en ruitvervanging zijn niet meeverzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Schade aan eigen oldtimer

Schade aan je eigen oldtimer is niet meeverzekerd. Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een internationaal verzekeringsbewijs (voorheen de groene kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het internationale verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk daarom altijd op het internationaal verzekeringsbewijs, dat je als laatste van ons hebt ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.