Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade met of aan je oldtimer van 25 jaar of ouder. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden transport van je oldtimer en vervoer naar huis na een ongeluk.

Extra informatie

Voordat je kosten maakt moet je toestemming hebben van de Hulpdienst. Het telefoonnummer staat op je internationaal verzekeringsbewijs.

Reparatie

Bij schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert

Diefstal of total loss

Bij diefstal krijg je de taxatiewaarde van de oldtimer vergoed. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering. Total loss niet.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn en moet zijn opgesteld door een erkend taxateur.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. 

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding bij reparatie of vervanging van de ruit

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je verzekerde oldtimer. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je verzekerde oldtimer. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je oldtimer. En bij de uitgebreide dekking ook juridische ondersteuning bij een meningsverschil over de reparatie, garantie of aankoop van je oldtimer.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En schade ontstaan tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Schade aan eigen oldtimer

Schade aan je eigen oldtimer anders dan genoemd onder "wat is verzekerd" valt niet onder de Beperkt Cascoverzekering.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is je oldtimer € 50.000,- of meer waard, dan dient deze in een af te sluiten ruimte (zoals een garage) geparkeerd te worden.

Extra informatie

Er kunnen aanvullende beveiligingseisen van toepassing zijn.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan je oldtimer is het eigen risico € 225,- per gebeurtenis. 

Extra informatie

Voor bestuurders jonger dan 24 jaar geldt een extra eigen risico van € 100,- per gebeurtenis.

Maximaal aantal kilometers

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 7.500 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een internationaal verzekeringsbewijs (voorheen de groene kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het internationale verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk daarom altijd op het internationaal verzekeringsbewijs, dat je als laatste van ons hebt ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.