Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis en/of bijgebouw. Het gaat daarbij onder andere om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis behorende tot je huishouding, zoals onder andere meubels, keukengerei en kleding. Sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, kunst en antiek, instrumenten en bijzondere verzamelingen zijn beperkt verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag staat vermeld op je polisblad.  In veel gevallen stellen wij de omvang van de schade vast op basis van de nieuwwaarde

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor een compleet overzicht.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Voor sieraden geldt een maximum verzekerd bedrag. Dit bedrag staat vermeld op je polisblad of in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor sieraden hangt af van je pakket en/of de regio waar je woont.

(Audio-) apparatuur

Voor (audio-) apparatuur geldt een maximum verzekerd bedrag. Dit bedrag staat vermeld op je polisblad of in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag voor (audio)-apparatuur hangt af van je pakket en/of de regio waar je woont.

Spullen buiten huis

We vergoeden schade aan je spullen buiten je eigen woning tot maximaal € 10.000.

Extra informatie

Voor spullen in een motorrijtuig, in een garage/opslagbox, onder een afdak, op een balkon of in de tuin is een beperkte dekking van toepassing.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet standaard meeverzekerd. Bij de allrisk dekking is vallen en stoten binnenshuis wel verzekerd. Het eigen risico hierbij is dan € 100,-

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Kosten levensonderhoud

Wanneer je na een schade tijdelijk geen gebruik kunt maken van je woning, worden de redelijke extra kosten die je moet maken van levensonderhoud vergoed tot maximaal € 12.500,-.

Extra informatie

Het gaat om extra kosten die je moet maken bij een verblijf in een hotel, pension of ander onderkomen om je te voorzien in je basisbehoeften. Bijvoorbeeld eten, drinken en het wassen van je kleding.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij onder andere een aardbeving, overstroming, constructiefouten, slecht onderhoud, slijtage, vochtdoorlating van muren of opzet. Je spullen zijn buitenshuis ook niet standaard meeverzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis in geval van zengen, schroeien, smelten, verkolen of broeien. Bij storm geldt een eigen risico van € 225,-.  Voor de Allrisk dekking geldt een eigen risico van € 100,-. Bij alle overige schadegevallen is er geen eigen risico van toepassing.

Extra informatie

Op je polisblad kunnen andere eigen risico's staan.  Dan zijn deze eigen risico's (ook) van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je woning in Nederland.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat vermeld wanneer je spullen ook buiten je eigen woning zijn verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de opzegtermijn.