Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade die met je motor is veroorzaakt en afhankelijk van de dekking ook schade aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van je motor en vervoer naar huis na een ongeval.

Extra informatie

Voordat je kosten maakt moet je toestemming hebben van de Hulpdienst. Het telefoonnummer staat op je Groene Kaart.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je motor krijg je de nieuwwaarde, de aanschafwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd van je motor.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je meer informatie.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. En diefstal (uit het bagagevak) van de motor ook. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering.

Extra informatie

Hierbij kunnen eisen gesteld worden aan de beveiliging van je motor.

Keuze: pechhulp

Als je Volledig Casco verzekerd bent, valt het in het buitenland tot stilstand komen van de motor als gevolg van een mechanisch gebrek ook onder de dekking.

Extra informatie

Voordat je kosten maakt moet je toestemming hebben van de Hulpdienst. Het telefoonnummer staat op je Groene Kaart.

Keuze: Ongevallen voor opzittenden

Deze dekking keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden inzittenden door een verkeersongeval met je motor. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor opzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan opzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je motor. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Extra informatie

Hoeveel je maximaal vergoed krijgt, kan je zien op het polisblad.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald.

Diefstal

Diefstal is bij Beperkt en Volledig Casco niet verzekerd als de motor niet beveiligd is met de standaard aanwezige sloten en de motor voldoet niet aan onze beveligingseisen.

Extra informatie

De beveilingingseisen voor je motor staan op het polisblad.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan kleding en/of helm is alleen verzekerd als je motor Beperkt of Volledig Casco is verzekerd en ook schade aan je motor is ontstaan door het ongeval.

Extra informatie

Er geldt hiervoor een maximum bedrag, in de polisvoorwaarden vindt je meer informatie.

Eigen risico

Op je polisblad staat aangegeven wat het eigen risico is per gebeurtenis bij schade aan je motor. Voor bestuurders jonger dan 24 of bestuurders die minder dan één jaar in bezit zijn van het rijbewijs geldt bovenop het standaard eigen risico een extra eigen risico van € 150,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in de landen die zijn vermeld op de Groene kaart van je verzekering en die niet zijn doorgekruist. Praktisch gezien zijn dit de landen van Europa en Israël, Marokko en Tunesië.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent kunnen in de loop van de tijd wel veranderen. Kijk daarom altijd op de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Maandbetaling kan alleen per automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden vind je de opzegtermijn.