Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die wordt veroorzaakt door of met je oldtimer. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kun je ook schade aan je eigen oldtimer verzekeren. Ook kun je kiezen voor overige aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Je kunt de verzekering afsluiten als je maximaal 10.000 kilometer per jaar rijdt met je oldtimer. De oldtimer dient minimaal 20 jaar oud te zijn.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je oldtimer schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Je hebt recht op hulpverlening als je oldtimer door een ongeval niet meer kan rijden of is gestolen. Of als de bestuurder en passagiers de oldtimer niet kunnen besturen door een ongeval of ziekte. In het buitenland heb je ook recht op hulpverlening als je oldtimer door een mechanisch gebrek (pech) niet meer kan rijden. Bel wel eerst de alarmcentrale.

Extra informatie

Je hebt recht op bewaken, slepen en stallen van de oldtimer. Ook heb je recht op vervoer van de oldtimer en gelijktijdig vervoer van bestuurder en passagiers naar één adres binnen Nederland. In het buitenland heb je ook nog recht op bergen en slepen van de oldtimer naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf waar schade kan worden beoordeeld en hersteld. Voor vervoer vanuit het buitenland gelden voorwaarden.

Keuze: reparatie

Je kiest zelf wie de schade repareert. Reparatie van je oldtimer is verzekerd onder de Volledig Cascodekking. 

Extra informatie

Het kan zijn dat een onderdeel niet meer leverbaar is en daarom moet worden vervangen door een speciaal te maken onderdeel. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat zo’n onderdeel je zou kosten bij levering uit voorraad.
Als een onderdeel helemaal niet meer verkrijgbaar is, vergoeden wij nooit meer dan de prijs van eenzelfde onderdeel van een motorrijtuig van een vergelijkbaar type en uitvoering.

Keuze: diefstal of total loss

Diefstal en total verlies zijn meeverzekerd bij de Volledig Cascodekking. Wij vergoeden de schade op basis van de taxatiewaarde.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 36 maanden oud zijn en opgemaakt door een bij TMV, VRT of FEHAC aangesloten taxateur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de reparatie of vervanging van de ruit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan je eigen oldtimer is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is, bijvoorbeeld een botsing. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: Ongevallenverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met je oldtimer. Je kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schadeverzekering voor Inzittenden

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met je oldtimer.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je oldtimer. 

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door bijvoorbeeld opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door bijvoorbeeld misbruik van alcohol of drugs. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade aan ons moet terugbetalen.

Schade door slijtage en onvoldoende onderhoud

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Schade tijdens verhuur, leasing, rijles en rijexamen

Schade die ontstaat tijdens het gebruik van je auto voor verhuur, leasing, rijles en rijexamen is niet verzekerd. Tenzij op je polisblad staat dat het gebruik wel verzekerd is.

Schade tijdens betaald vervoer

Schade die is ontstaan tijdens betaald vervoer van personen of spullen is niet verzekerd. Je bent wel verzekerd als het gaat om vervoer in de particuliere sfeer tegen een kleine onkosten vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je schade aan je oldtimer wilt verzekeren dan is alleen de dekking Volledig Casco mogelijk. Beperkt Casco is dus niet mogelijk.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico bij schade die je met je auto aan anderen toebrengt. Bij schade aan je eigen auto heb je een eigen risico van € 135,- per gebeurtenis. Bij vervanging van een beschadigde ruit geldt altijd een eigen risico van € 70,- per gebeurtenis. Als de beschadigde ruit kan worden gerepareerd met kunsthars heb je geen eigen risico. 

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde van je oldtimer kunnen wij eisen stellen aan de beveiliging van je oldtimer.  

Extra informatie

Als je oldtimer niet voldoet aan onze beveiligingseisen, dan keren wij mogelijk niet uit. Bijvoorbeeld als je oldtimer is gestolen.

Gebruik

Je oldtimer is bestemd voor hobbymatig gebruik en dus niet voor (dagelijks) woon-/werkverkeer bedoeld of als boodschappenauto. Naast de oldtimer heb je nog een andere auto voor dagelijks gebruik.

Vergoeding bij totaal verlies, diefstal of vermissing

Bij totaal verlies, diefstal of vermissing vergoeden wij op basis van de taxatiewaarde.

Extra informatie

Je oldtimer is verzekerd voor de waarde die staat vermeld in het taxatierapport dat door een deskundige is opgesteld. Dit rapport geldt voor ons als basis voor de regeling van je schade. Dit gedurende 36 maanden vanaf het moment dat het rapport is gedagtekend. Indien je niet direct na verloop van deze 36 maanden opnieuw tot taxatie overgaat, kunnen wij de cascodekking beëindigen.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een internationaal verzekeringsbewijs (voorheen de groene kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het internationale verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk daarom altijd op het internationaal verzekeringsbewijs, dat je als laatste van ons hebt ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie per jaar. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt het bedrag zelf over.

Extra informatie

Betalen per maand, per kwartaal of per halfjaar kan ook, maar alleen boven een minimum jaarbedrag en via een automatische incasso. Ook betaal je dan een termijntoeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen per mail of per post.

Extra informatie

Na de eerste contractperiode is de verzekering dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Dit geldt niet als je uitdrukkelijk kiest voor een nieuwe contractperiode. In dat geval kun je de verzekering opzeggen aan het einde van die nieuwe contractperiode.