Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp van bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Een medewerker van onze rechtsbijstandsuitvoerder geeft de juridische hulpverlening. In sommige gevallen ben je vrij om zelf een advocaat in de arm te nemen. De vergoeding van de kosten van deze advocaat zijn gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf waarvoor je wel of niet verzekerd bent. Je kunt kiezen uit verschillende opties.

Extra informatie

Keuze uit de rubrieken: A) Verkeer. B) Consument & Wonen. C) Inkomen.  Op je polis staat vermeld voor welke rubrieken je verzekerd bent.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders. Ook is er dekking bij aankoop-, garantie- en reparatiegeschillen.

Extra informatie

De overeenkomst voor aankoop of reparatie moet in Nederland zijn aangegaan. Een geschil over de koop van een gebruikte auto is alleen gedekt als je de auto hebt gekocht bij een BOVAG aangesloten bedrijf.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

De keuze van pakket bepaalt of er sprake is van juridische bijstand in geval van letsel.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning.

Extra informatie

Dit valt onder de rubriek Consument & Wonen

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Dit valt onder de rubriek Inkomen

Keuze: aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Extra informatie

Dit valt onder de rubriek Consument & Wonen

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij op het gebied van personen- en famillierecht. Bijvoorbeeld een conflict over een erfenis. Conflicten bij echtscheiding of beëindiging van een samenlevingsverband zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Dit valt onder de rubriek Consument & Wonen. Je krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat je rechtsbijstandverzekering is ingegaan.  

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten. Of als het geschil het gevolg is van opzet of roekeloosheid. Als je zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoeden wij de kosten niet.

Extra informatie

We overleggen met je over de manier waarop je zaak wordt behandeld. Vinden wij de kans op succes te klein dan krijg je geen rechtsbijstand. Ook kunnen we er voor kiezen om je in plaats van bijstand een vergoeding aan te bieden. Ben je het niet met ons eens over de haalbaarheid of behandeling van je zaak dan kan je een tweede mening vragen aan een Nederlandse advocaat naar keuze.

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin je nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze wachtijd is 3 maanden. Voor de rubriek Verkeer geldt geen wachttijd.

Extra informatie

Conflicten die ontstaan tijdens deze wachttijd zijn niet gedekt.

Maximum kosten en drempel

De kosten die door de deskundigen van SRM worden gemaakt worden onbeperkt vergoed. De kosten van externe deskundigen zijn beperkt tot € 25.000. Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 200 gaat

Keuze rechtshulpverlener

Bij een gerechtelijke of administratieve procedure mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

De vergoeding van de kosten van de zelf gekozen rechtshulpverlener zijn beperkt tot € 10.000,-. (als onderdeel van de maximum vergoeding van € 25.000).

Onderlinge geschillen

Als er verschil ontstaat tussen jou en een andere verzekerde dan helpen we alleen jou. Is er een geschil tussen twee andere verzekerden dan is er geen dekking onder deze verzekering. Een andere verzekerde helpen we alleen als jij daar toestemming voor geeft.

Stafzaken

Je krijgt geen hulp bij strafzaken. Als je wordt vrijgesproken, ontslagen van rechtsvervolging of de zaak wordt geseponeerd (laten vervallen) dan vergoeden wij achteraf je gemaakte kosten tot maximaal € 25.000.

Extra informatie

Dit geldt ook voor zaken die vallen onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (wet Mulder).

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten waarvoor de Nederlandse rechter bevoegd is en het recht van de Benelux of Duitsland van toepassing is. Voor conflicten in het verkeer geldt een Europadekking (incl. landen buiten Europa grenzend aan de Middellandse Zee).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan zo snel mogelijk aan ons. Je moet je ook houden aan de afspraken volgens de voorwaarden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.