Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp van Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche (SRM) bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor bijvoorbeeld proceskosten.

Extra informatie

Een medewerker van SRM levert de juridische hulpverlening. In sommige gevallen ben je vrij om zelf een advocaat in de arm te nemen. De vergoeding van de kosten van deze advocaat zijn gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf waarvoor je wel of niet verzekerd bent. Je kunt kiezen uit verschillende opties.

Extra informatie

Je hebt keuze uit 3 onderdelen: A) Verkeer; B) Consument & Wonen; C) Inkomen.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders. Ook is er dekking bij aankoop-, garantie- en reparatiegeschillen indien bij een BOVAG bedrijf gekocht of gerepareerd.

Extra informatie

Bij aankoop-, garantie- of reparatiegeschillen moet het voertuig in Nederland aangekocht of gerepareerd zijn en de nota moet € 200,- of meer bedragen.

Letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

De keuze van pakket bepaalt of er sprake is van juridische bijstand in geval van letsel.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je als consument koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict op het gebied van personen- en familierecht dat geen betrekking heeft - of een gevolg is van - echtscheiding. Of een conflict over een erfenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten. Kijk voor een volledig overzicht van de niet verzekerde geschillen in je polisvoorwaarden.

Extra informatie

Ben je het niet eens met het oordeel van SRM over de kans van slagen van de juridische hulp? Met de geschillenregeling kun je een oordeel bij een advocaat opvragen. Dit oordeel is bindend voor ons. Als je zelf een advocaat of andere deskundige wilt inschakelen dan heb je vooraf toestemming nodig van SRM. Zonder toestemming ben je niet verzekerd.  

Fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een vakantiewoning in het buitenland of vermogensbeheer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin je nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Deze wachttijd is 3 maanden bij het onderdeel Consument & Wonen en bij het onderdeel Inkomen. Het onderdeel Verkeer kent geen wachttijd.

Extra informatie

Conflicten die ontstaan tijdens deze wachttijd zijn niet gedekt. Behalve als de ingangsdatum van onze verzekering direct aansluit op een eerdere verzekering en deze eerdere verzekering ook dekking zou hebben geboden op het geschil.

Maximum kosten en drempel

De interne kosten van medewerkers van SRM worden onbeperkt vergoed. Externe kosten worden tot maximaal € 25.000,- vergoed. Bij gebruik van het recht op eigen advocaat wordt maximaal € 10.000,- (als onderdeel van € 25.000,-) voor honorarium vergoed.

Extra informatie

Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder dan € 200,- gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Bij een gerechtelijke of administratieve procedure mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

De vergoeding van de kosten van de zelf gekozen rechtshulpverlener zijn gemaximeerd tot € 10.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten waarvoor de Nederlandse rechter bevoegd is en het recht van de Benelux of Duitsland van toepassing is. Voor strafzaken en voor het verhalen van aan jou toegebrachte WA schade in het verkeer geldt een Europadekking (incl. landen buiten Europa grenzend aan de Middellandse Zee).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je ander actie onderneemt. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.