Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig. Een reis mag maximaal twee maanden duren. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten wel op hetzelfde adres in Nederland wonen.

Extra informatie

Je kinderen die voor studie op een ander adres wonen zijn ook meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je zorgverzekering. Overleg altijd eerst met de Alarmcentrale.

Extra informatie

Het gaat om het vergoeden van het verschil tussen zorgkosten die je moet betalen en waarvoor je al via je zorgverzekering verzekerd bent (je zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten). Je moet minimaal een basisverzekering hebben bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 2.500 per verzekerde per reisperiode tot maximaal € 10.000 voor alle verzekerden samen. Er geldt een eigen risico van € 75 per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn verzekerd tot maximaal € 750.

Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst. Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Voor sommige zaken gelden andere maximum bedragen per reisperiode. Dit kan je terugvinden in de polisvoorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport of duiken? Sluit dan de aanvullende winter- en onderwatersport dekking af. Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk, aanvullend op je zorgverzekering. Schade aan ski- en onderwateruitrusting is verzekerd tot  € 950.

Keuze: pech op reis

Bij pech met je eigen auto of motor ben je verzekerd van hulp door de Alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. En vervoer van je kapotte vervoermiddel naar huis. Schade aan, of diefstal van, je vervoermiddel is niet verzekerd.

Extra informatie

De pechhulp dekking geldt alleen voor voertuigen die niet ouder zijn dan 10 jaar.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een bedrag uit.

Extra informatie

Reed je tijdens het ongeval op een motor(scooter)? Dan keren wij een lager bedrag uit. Kijk in de polisvoorwaarden voor de bedragen. Het bedrag wat wij uitkeren is afhankelijk van de soort invaliditeit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

De vergoeding is afhankelijk van de gekozen dekking. Op je polis staat welk bedrag van toepassing is.

Schade aan verblijf

We vergoeden de schade aan je vakantieverblijf dat niet jouw eigendom is en waarvoor jij of een van je verzekerde reisgenoten aansprakelijk is. De maximum vergoeding is € 450 er geldt een eigen risico van € 75.

Extra informatie

Wij vergoeden geen schade aan een motorrijtuig (bijvoorbeeld een kampeerauto), tourcaravan, vouwwagen, boot of vliegtuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat of bij fraude. Of als de schade ontstaat tijdens reizen die te maken hebben met je beroep, bedrijf, studie, stage of andere betaalde functie.

Reisadvies van de overheid

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? En was dit voor je vertrek al bekend? Dan is je reis niet verzekerd.

Gevaarlijke sporten / wedstrijdsporten

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens het beoefenen van een wedstrijdsport of tijdens een gevaarlijke sport.

Extra informatie

Gevaarlijke sporten zijn bijvoorbeeld, vechtsporten, wielrennen, bungyjumpen, rugby, parachutespringen, zeil- of deltavliegen, wildwatervaren, paardenrensporten bergsport (niet wandelen over wegen en paden) en duiken zonder brevet dieper dan 20 meter.  Onderwatersport en wintersport zijn gedekt als je dit meeverzekerd hebt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bel bij schade altijd meteen de Alarmcentrale. Doe je dit niet, dan krijg je misschien niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Voor sommige dekkingen geldt een eigen risico. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden.

Seizoensplaats

Je bent niet verzekerd tijdens het reizen van of naar of verblijf op een seizoensplaats op een camping in Nederland

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor een dekking in Europa of in de hele wereld. Het dekkingsgebied Europa omvat alle Europese landen inclusief Egypte, Azoren, Tunesië, Madeira en geheel Turkije. Het dekkingsgebied de hele wereld omvat alle landen van de wereld.

 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.