Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade die met je motor is veroorzaakt en afhankelijk van de dekking ook schade aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden transport van je motor en vervoer naar huis na een ongeval.

Extra informatie

Voordat je kosten maakt moet je toestemming hebben van de Hulpdienst. Het telefoonnummer staat op je internationaal verzekeringsbewijs.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van je nieuw gekochte motor krijg je de nieuwwaarde, de nieuwwaarde met afschrijving of de dagwaarde. Heb je je motor niet nieuw gekocht, dan krijg je de occasionwaarde of de dagwaarde. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen dekking en de leeftijd van je motor.

Extra informatie

Diefstal en total loss door brand vallen onder de Beperkt Cascodekking. Total loss door een ongeluk valt onder de Volledig Cascodekking. In de polisvoorwaarden vind je meer informatie.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. En diefstal van de motor, of van een voorwerp daarin (in het bagagevak) dat deel uitmaakt van de verzekerde motor, is ook verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan je eigen motor is verzekerd. Ook als de schade je eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascoverzekering.

Extra informatie

Hierbij kunnen eisen gesteld worden aan de beveiliging van je motor.

Keuze: pechhulp

Of je verzekerd bent voor pechhulp is afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra informatie

Voor meer informatie bekijk de polisvoorwaarden.

Keuze: Ongevallen voor opzittenden

Deze dekking keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval met je motor.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze verzekering krijg je hulp bij het verhalen van je schade die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je motor. En ook juridische ondersteuning bij een meningsverschil over de reparatie, garantie of aankoop van je motor.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling.

Extra informatie

De wet bepaalt dat wij in bepaalde gevallen de schade van de tegenpartij wel moeten betalen. In dit geval wordt de uitkering op jou verhaald.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan kleding en/of helm is alleen verzekerd als je motor Volledig Casco is verzekerd. De schade aan de helm en/of kleding moet zijn ontstaan bij een gedekte schade aan de motor.

Extra informatie

Er geldt hiervoor een maximum bedrag van € 1.000,- per opzittende.

Eigen risico

Op je polisblad staat aangegeven wat je eigen risico per gebeurtenis is bij schade aan je motor. Het standaard eigen risico is € 230,- per gebeurtenis. Je kunt ook een hoger eigen risico kiezen. Dan krijg je korting op de premie.

Extra informatie

Als je je motor laat repareren door het aan jouw polis gekoppelde motorbedrijf, dan wordt het eigen risico met € 230,- verlaagd. Het betreffende motorbedrijf staat vermeld op je internationaal verzekeringsbewijs.

Beveiliging

Diefstal van je motor is bij Beperkt Casco en Volledig Casco alleen verzekerd als je motor is beveiligd met de standaard aanwezige sloten en je motor voldoet aan onze beveiligingseisen.

Extra informatie

Onze beveiligingseisen zijn afhankelijk van de leeftijd en de waarde van je motor. De beveiligingseisen staan op je polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een internationaal verzekeringsbewijs (voorheen de groene kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het internationale verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Extra informatie

De landen waar je verzekerd bent, kunnen in de loop van de tijd veranderen. Kijk daarom altijd op het internationaal verzekeringsbewijs, dat je als laatste van ons hebt ontvangen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Kies je voor betaling per maand, per kwartaal of per halfjaar dan geldt een premietoeslag. Betaling per maand kan alleen via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering bij ons opzeggen via telefoon, per mail of per post.

Extra informatie

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.