Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende Verzekering voor Reizen vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, ongeval of annulering. Deze verzekering is minimaal een jaar geldig. En voor reizen die maximaal 60, 90 of 180 dagen duren, afhankelijk van de gekozen variant.

Extra informatie

U kunt zelf een doorlopende reis- of een annuleringsverzekering samenstellen. Ook kunt u de dekkingen voor reis en annulering combineren.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, letsel door een ongeval, overlijden van u, uw reisgenoot of directe familie of door een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgt via de Europeesche Hulplijn.

Extra informatie

U kunt uw verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Het is noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering heeft.

Extra informatie

Niet verzekerd is het vrijwillig eigen risico en tandheelkundige behandelingen.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. U kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijke bagagedekkingen en over de maximale vergoedingen in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de productvoorwaarden en in de afschrijvingslijst die wij hiervoor hanteren.

Keuze: bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. Voor Skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig. Met deze dekking heeft u een ‘upgrade’ van uw andere dekkingen. Zodat de dekkingen die u heeft afgesloten -zoals Medische kosten, Bagage en Ongevallen -ook van toepassing zijn.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van je vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Met de dekking Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die u maakt indien u uw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als u een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijgt u een vergoedingen. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor de extra dekking van de Allrisk Annulering. U kunt dan ook annuleren om een andere, onvoorziene reden dan die in de voorwaarden is genoemd. Wij vergoeden dan maximaal 75% van uw annuleringskosten.

Extra keuze: Extra dekkingen

Met de dekking Extra sportuitrusting kunt u uw sportuitrusting extra verzekeren. Deze uitbreiding komt bovenop het verzekerd bedrag voor bagage. Met de dekking Rechtsbijstand bent u verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Wat is niet verzekerd?

  • Als uw schade ontstaat tijdens zakenreizen. Of bij fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Bijvoorbeeld als u zichtbaar spullen in uw voertuig achter laat. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten uw schuld en onvoorzien zijn.

Extra informatie

Voor de schadeafhandeling is het noodzakelijk dat u ook aan uw verplichtingen voldoet, zoals tijdig schade melden, aangifte doen van diefstal en meewerken bij schadebehandeling.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Europeesche Hulplijn.

Eigen risico

€ 100,- per gebeurtenis, afhankelijk van het gekozen pakket.

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het contract kan zowel telefonisch, schriftelijk en via de website worden opgezegd.