Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wettelijke Aansprakelijkheid verzekert schade aan zaken van een ander en aan personen (letselschade).

Extra informatie

Voorbeeld: u veroorzaakt schade met uw auto aan andere weggebruikers, zoals auto's, fietsen en personen. Of schade aan vangrails, wegen en huizen.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een een verkeersongeval niet verder rijden? Dan hebt u recht op hulpverlening in binnen- en buitenland. Hiervoor neemt u contact op met de Helpdesk. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Op uw groene kaart staat in welke landen u hulp buiten Nederland krijgt.

Extra informatie

Voorbeelden van hulpverlening na een ongeval: slepen en bergen van uw auto, repatriëring (vervoer naar huis), noodreparaties langs de weg, opsturen van onderdelen en vergoeding van extra verblijfskosten in het buitenland.

Diefstal of total loss

U bent verzekerd voor diefstal van uw auto of als deze total loss is door een gebeurtenis die onder de Beperkt Casco-dekking valt. Onder voorwaarden hebt u recht op de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling.

Reparatie

U kunt gebruik maken van de Delta Lloyd Select Autoschade Service. U laat uw auto dan repareren bij geselecteerde schadeherstelbedrijven, waar u een vervangende auto meekrijgt. Op uw eigen risico krijgt u dan € 150,- korting.

Schade door brand en natuur

U bent verzekerd voor brand-, storm- en natuurschade. Dit is onder andere schade door hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier.

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Schade Service krijgt u € 150,- korting op uw eigen risico.

Ruitschade

U bent verzekerd voor schade aan uw autoruiten door breken of barsten.

Extra informatie

Bij schadeherstel via onze Select Ruitschade Service hebt u geen eigen risico. Vervangt u uw ruit? Dan betaalt u de helft van uw eigen risico.

Inbraak

U bent verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal van uw auto en diefstal uit de auto (inbraak). Ook joyriding is verzekerd.

Extra informatie

U neemt bij pech altijd contact op met de Delta Lloyd Helpdesk. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Keuze: pechhulp

Pech onderweg? Met de module Pechhulp Nederland verzekert u zich van hulp als u niet verder kunt rijden met uw auto

Extra informatie

U neemt bij pech altijd contact op met de Delta Lloyd Helpdesk. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Ex­tra keu­ze: aan­vul­len­de ver­ze­ke­rin­gen

U kunt bij uw Beperkt Casco-verzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schade inzittenden, Ongevallen inzittenden, Verkeersrechtsbijstand en Pechhulp Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u dat ook de schade aan uw auto wordt vergoed die u zelf veroorzaakt, als de auto wordt aangereden, in het water terechtkomt of wordt beschadigd door vandalisme? Kies dan de Volledig Casco (allrisk) dekking.

Eigen risico

€ 150,- per gebeurtenis. Bij schadeherstel via onze Select Schade Service krijgt u € 150,- korting op uw eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Het contract kan zowel telefonisch, schriftelijk en via de website worden opgezegd.