Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA Casco (ook wel all risk genoemd) dekt de schade die je met je auto toebrengt aan anderen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto. Ook als je die zelf hebt veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat je tegen een paaltje reed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Reparatie

Laat je schade aan je auto repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Je krijgt dan de kosten van je schade vergoed, met een eigen risico van 500 euro. Je krijgt een vervangende auto tijdens de reparatie.

Extra informatie

Voor ruitschade (vervanging en reparatie) geldt een eigen risico van 150 euro. Je krijgt geen vervangende auto bij ruitreparatie of ruitvervanging. Laat je je auto repareren door een bedrijf dat niet is aangesloten bij ons schadeherstelnetwerk? Dan geldt een eigen risico van € 900 voor alle schades.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je krijgt ruitreparatie en ruitvervanging vergoed als je je auto laat repareren door een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Er geldt een eigen risico van 150 euro.

Extra informatie

Kies je voor je eigen schadeherstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van 900 euro, voor zowel ruitreparatie als ruitvervanging.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Extra informatie

Wij keren schade niet uit als die veroorzaakt is op het moment dat de kilometerteller ongeoorloofd verwijderd of losgekoppeld was.

Pechhulp

Hulpverlening bij pech in het buitenland. Zo nodig regelen wij voor je een noodreparatie, zodat je weer zelf met de auto verder kan rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat je auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzeker je met een Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

Eigen risico

Als je de auto laat repareren door een bedrijf uit ons schadeherstelnetwerk, betaal je een eigen risico van € 500 per schadegeval. Voor ruitschade (vervanging en reparatie) betaal je een eigen risico van € 150 per schadegeval.

Extra informatie

Als je de auto laat repareren door een bedrijf dat niet is aangesloten bij ons schadeherstelnetwerk, dan krijg je de kosten van de schade vergoed waarbij je een eigen risico betaalt van € 900 voor alle schades (inclusief ruitschade).

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Zorg dat de kilometerteller goed en werkend geïnstalleerd is in de auto. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Bundelz is een prepaid autoverzekering. Je betaalt geen maandelijkse premie, maar koopt een bundel van 1.000 kilometer. Als je bundel op is, of na 12 maanden verloopt, krijg je automatisch een nieuwe. Zo rijd je nooit onverzekerd rond. De betalingen gaan via automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

We bepalen je bundelprijs door te kijken naar je schadevrije jaren. Er zijn twee categorieën: 1) 0 tot 7 jaren, en 2) 8 of meer jaren. Als je 8 of meer schadevrije jaren hebt, betaal je € 20 minder per bundel. Als je tijdens je Bundelz verzekering schadevrije opbouwt of kwijtraakt en daardoor in de andere prijscategorie valt, passen wij je bundelprijs aan. 

Extra informatie

We houden het aantal schadevrije jaren dat je opbouwt voor je bij en geven die door aan je nieuwe verzekeraar als je wilt overstappen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je Bundelz verzekering begint op de datum die op de polis staat, mits de kilometerteller goed en werkend is geïnstalleerd in de auto. Je kan de verzekering opzeggen wanneer je wilt. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan de verzekering opzeggen wanneer je wilt. Stuur hiervoor een mail naar hallo@bundelz.nl. 

Extra informatie

Zeg je binnen 7 dagen na het ingaan van een nieuwe bundel je verzekering op, dan krijg je het volledige bedrag van je bundel terug. Als je op een ander moment opzegt, betalen we het aantal niet verbruikte kilometers van je bundel naar rato terug.