Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een verkeersongeval schade aan personen en spullen in je auto. Het maakt daarbij niet uit wie er schuldig was aan het ongeluk. Dit is een aanvullende verzekering. Is de schade door een andere verzekering gedekt? Dan geldt die verzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de schade als je tijdens het ongeval in je auto bent. Maar ook bij het in- of uitstappen. Of als je onderweg je auto repareert of iemand helpt.

Extra informatie

Ook als je zelf schuldig bent, of bij onduidelijkheid wie aansprakelijk is, vergoeden wij de schade.

Letselschade

We vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan je bagage, kleding en spullen die je in de auto bij je had.

Overlijden

Bij overlijden van een inzittende vergoeden wij aan de nabestaanden de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de uitvaartkosten of de extra kosten van levensonderhoud.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de schade die daardoor ontstaat. Bijvoorbeeld de schade van het niet meer kunnen werken. Of de kosten van huishoudelijke hulp.

Smartengeld

Smartengeld is verzekerd bij letselschade, maar niet bij overlijden.

Extra informatie

Met smartengeld bedoelen wij een vergoeding voor de geleden pijn en verminderde levensvreugde.

Wat is niet verzekerd?

  • Bijvoorbeeld bij schade aan personen in de bagageruimte van je auto. Of bij schade die ontstaat omdat een bestuurder de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd. Ook keren wij schade niet uit als die veroorzaakt is op het moment dat de kilometerteller ongeoorloofd verwijderd of losgekoppeld was.

Geld, cheques, creditcards

Je ontvangt geen vergoeding voor schade aan geld dat je (of een medeverzekerde) bij je draagt of dat in de auto ligt.

Schade aan auto

Schade aan de auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Droeg jij of één van je passagiers geen autogordel tijdens het ongeluk? Dan wordt de uitkering 25% lager.

Extra informatie

Zitten er meer personen in je auto dan wettelijk is toegestaan? Dan krijg je bij schade slechts een deel van het schadebedrag vergoed.

Maximale vergoeding

We vergoeden maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis voor alle betrokken inzittenden samen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Zorg dat de kilometerteller goed en werkend is geïnstalleerd in je auto.

Wanneer en hoe betaal ik?

Bundelz is een prepaid autoverzekering. Je betaalt geen maandelijkse premie, maar koopt een bundel van 1.000 kilometer. Je kan de Schadeverzekering Inzittenden toevoegen aan je bundel op het moment dat je met je eerste of een nieuwe bundel start. De betalingen gaan via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat, mits de kilometerteller goed en werkend is geïnstalleerd in de auto. Je kan de verzekering opzeggen wanneer je wilt. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. 

Extra informatie

Je kan altijd direct beroep doen op deze verzekering. Gaat het om een ongeval, dan maakt het niet uit of jij (of je medeverzekerde) hier wel of niet voor aansprakelijk bent. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan de verzekering opzeggen wanneer je wilt. Stuur hiervoor een mail naar hallo@bundelz.nl. 

Extra informatie

Zeg je binnen 7 dagen na het ingaan van een nieuwe bundel je verzekering op, dan krijg je het volledige bedrag van je bundel terug. Als je op een ander moment opzegt, betalen we het aantal niet verbruikte kilometers van je bundel naar rato terug.