Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA verzekert je voor schade die jij met je auto toebrengt aan anderen. De schade aan je eigen auto krijg je niet vergoed.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd.

Extra informatie

Wij keren schade niet uit als die veroorzaakt is op het moment dat de kilometerteller ongeoorloofd verwijderd of losgekoppeld was.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Bundelz autoverzekering WA Casco (All risk) af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzeker je met een aanvullende Bundelz Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

Eigen risico

Niet van toepassing.

Extra informatie

In sommige situaties/Bij sommige gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Zorg dat de kilometerteller goed en werkend geïnstalleerd is in de auto. 

Wanneer en hoe betaal ik?

Bundelz is een prepaid autoverzekering. Je betaalt geen maandelijkse premie, maar koopt een bundel van 1.000 kilometer. Als je bundel op is, of na 12 maanden verloopt, koop je automatisch een nieuwe bundel. Zo rijd je nooit onverzekerd rond. De betalingen gaan via automatische incasso. 

Beloning bij geen schade

We bepalen je bundelprijs door te kijken naar je schadevrije jaren. Er zijn twee categorieën: 1) 0 tot 7 jaren, en 2) 8 of meer jaren. Als je 8 of meer schadevrije jaren hebt, betaal je € 20 minder per bundel. Als je tijdens je Bundelz verzekering schadevrije opbouwt of kwijtraakt en daardoor in de andere prijscategorie valt, passen wij je bundelprijs aan.

Extra informatie

We houden het aantal schadevrije jaren dat je opbouwt voor je bij en geven die door aan je nieuwe verzekeraar als je wilt overstappen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat, mits de kilometerteller goed en werkend is geïnstalleerd in je auto. Je kan de verzekering opzeggen wanneer je wilt. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan de verzekering opzeggen wanneer je wilt. Stuur hiervoor een mail naar hallo@bundelz.nl. 

Extra informatie

Zeg je binnen 7 dagen na het ingaan van een nieuwe bundel je verzekering op, dan krijg je het volledige bedrag van je bundel terug. Als je op een ander moment opzegt, betalen we het aantal niet verbruikte kilometers van je bundel naar rato terug.