Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een boot die privé gebruikt wordt, zoals een sloep, motorboot of zeilboot, maar ook een surfplank of jetski. De dekking Aansprakelijkheid en hulpverlening is de verplichte basisdekking voor onze Bootverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

Met de dekking Aansprakelijkheid en Hulpverlening bent u verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan anderen of aan spullen van anderen. Deze schade is verzekerd tot  10.000.000,-. Onder de dekking Aansprakelijkheid & Hulpverlening is ook noodzakelijke hulpverlening verzekerd, zoals bijvoorbeeld sleep- en bergingskosten na schade.

Keuze: schade aan eigen boot

U kunt kiezen uit verschillende dekkingen om de schade aan uw eigen boot te verzekeren: Brand, storm en natuur, Diefstal en inbraak en Aanvaring en eigen gebrek. Wilt u uw boot tegen alle risico's verzekeren? Kies dan voor alle dekkingen.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

De dekking Diefstal en inbraak biedt dekking voor (poging tot) inbraak en diefstal van de boot. En ook voor joyvaren. Voor de boot en de motor gelden beveiligingseisen. Zo moet u de boot en de motor beveiligen met een goedgekeurde ketting of kabel en slot. Kijk voor de beveiligingseisen in de polisvoorwaarden.

Keuze: inboedel

Als u kiest voor de dekking Brand, storm en natuur, Diefstal en inbraak en/of Aanvaring en Eigen gebrek, is scheepsuitrusting meeverzekerd. Dit is dan verzekerd tegen de oorzaken die onder die dekkingen staan.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd onder de dekking Brand, storm en natuur.

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd onder de dekking Brand, storm en natuur.

Volgboot en trailer

Een bijboot is alleen meeverzekerd voor de dekkingen die u kiest als: De hoofdboot is een motorkruiser, kajuitzeiljacht of motorzeiler. De bijboot is een rubberboot of open toerboot, de bijboot kan niet sneller dan 20 km per uur en de lengte is maximaal 35% van de lengte van de hoofdboot. Voldoet uw bijboot niet aan deze eisen? Dan kunt u een aparte Bootverzekering voor uw bijboot afsluiten.

Keuze: opvarendenverzekering

Met de Opvarendenverzekering verzekert u de opvarenden van uw boot voor persoonlijke en materiële schade door een ongeluk met de boot. Schade aan spullen in of op de boot is verzekerd tot  10.000,-. Schade aan personen in of op de boot tot  1.000.000,-. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeluk.

Keuze: particuliere verhuur

Als u uw boot af en toe (maximaal 60 dagen per jaar) verhuurt via een Bootdeelplatform, dan kunt u particuliere verhuur meeverzekeren. Met deze dekking is schade die ontstaan is tijdens de verhuurperiode verzekerd in combinatie met de andere door u afgesloten dekkingen. Wat er precies verzekerd is bij deze optie leest u op onze website en vermelden wij op de polis als u kiest voor de optie Particuliere verhuur.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de polisvoorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Ongevallen opvarenden

U kunt bij de Bootverzekering niet kiezen voor een Ongevallenverzekering. In plaats daarvan kunt u kiezen voor de Opvarendenverzekering.

Rechtsbijstand

Op de Bootverzekering is geen rechtsbijstand verzekerd.

Pechhulp

Op de Bootverzekering is geen pechhulp verzekerd. Noodzakelijke hulpverlening is wel gedekt onder de dekking Aansprakelijkheid en hulpverlening, bij een verzekerde schade na een plotselinge gebeurtenis.

Diefstal van de (bij)boot en/of buitenboordmotor als deze niet goed beveiligd waren

Heeft u de dekking Diefstal en Inbraak voor uw boot, dan is diefstal en inbraak alleen verzekerd als de (bij)boot en de motor goed beveiligd waren met goedgekeurde sloten, kabels en kettingen. Als de boot op de trailer staat, dan moeten de boot en de trailer op slot staan met een goedgekeurd disselslot, wielslot of wielklem.

Opzet, alcohol, drugs en andere bedwelmende stoffen

Schade door opzet is niet verzekerd. Schade is ook niet verzekerd als de schipper alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. Ook niet als de schipper niet meewerkt aan een blaastest, speekseltest of bloedtest.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt geen standaard verplicht eigen risico. U kunt wel een vrijwillig eigen risico kiezen voor schade aan uw eigen boot. U betaalt minder premie als u kiest voor een eigen risico.

Eigen risico bij wedstrijdzeilen

Als u wedstrijden zeilt, geldt een standaard eigen risico voor schade die ontstaat aan uw eigen boot tijdens de wedstrijd. Dit eigen risico is 2% van het verzekerd bedrag. Het eigen risico is minimaal  150,- en maximaal  750,-. Dit eigen risico geldt naast een eventueel gekozen vrijwillig eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden. Dit is afhankelijk van het type boot en uw vaarplannen. Om te varen buiten de 10-mijlskustzone moet uw boot en de bemanning zeewaardig zijn. Op onze website vind u een volledig overzicht van de vaargebieden en de volledige lijst waaraan uw boot moet voldoen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere online via MijnCB of telefonisch. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 50%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere telefonisch of online via MijnCB.