Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. Vaak alleen als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U bent tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis verzekerd. U kunt ook kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.500.000,-. U betaalt dan minder premie. 

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid van u en personen waarmee u samenwoont. Soms ook van personen waarmee u niet samenwoont. Ook van huispersoneel, bijvoorbeeld een au pair, werkster of tuinman. 

Extra informatie

Personen met wie u samenwoont zijn bijvoorbeeld (pleeg- en stief)kinderen. Personen met wie u niet samenwoont bijvoorbeeld kinderen die bij een ex-partner zijn of kinderen die voor studie ergens anders wonen. 

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Vaak bent u dan volgens de wet niet aansprakelijk. Wij betalen in die situatie dan toch, tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Vaak bent u dan volgens de wet niet aansprakelijk. Wij betalen in die situatie dan toch, tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Verzekerd is schade die uw huisdier bij iemand anders veroorzaakt. En u bent volgens de wet aansprakelijk voor de schade.

Schade door de eigen woning

Vezekerd is schade veroorzaakt door de woning in Nederland, waar u eigenaar van bent. En u bent volgens de wet aansprakelijk voor de schade.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk iemand anders dan een medespeler verwondt, of u maakt spullen van een toeschouwer kapot, dan bent u vaak niet aansprakelijk. In die situatie betalen wij toch tot maximaal € 25.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten. Schade veroorzaakt met een motorrijtuig, boot of vliegtuig. 

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen (behalve auto, motor,  boot, caravan, vliegtuig of vouwwagen) betalen we tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Schade door auto

Schade aan anderen of zaken van anderen door uw auto is niet verzekerd. Dit valt onder de autoverzekering (WA). Deze uitsluiting geldt ook voor schade door andere motorrijtuigen, zoals motoren en bromfietsen. Let op: schade door het gebruik van E-steps is (ook in het buitenland) niet verzekerd.  

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Asbest

Niet verzekerd als de schade voortvloeit uit asbest of verband houdt met asbest.

Schade door wapens

Schade door wapens is niet verzekerd. Wel verzekerd als de verzekerde een vergunning heeft en hij het wapen volgens deze vergunning gebruikt. Niet verzekerd: schade door wapens tijdens de jacht. Ook niet als verzekerde daarvoor een vergunning heeft. 

Extra informatie

Met wapens bedoelen wij: wapens volgens de Wet Wapens en Munitie.

Extra informatie

Per dekking staat in de polisvoorwaarden beschreven waarvoor u nog meer niet bent verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Schade door vriendendienst of schade aan geleende spullen

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is tot maximaal € 25.000,- verzekerd per gebeurtenis. Ook schade aan geleende spullen (behalve auto, motor, boot, caravan, vliegtuig of vouwwagen) betalen we tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk iemand anders dan een medespeler verwondt, of u maakt spullen van een toeschouwer kapot, dan bent u verzekerd tot maximaal € 25.000,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld doorgeven als het aantal personen met wie u samenwoont verandert. Zorg dat u het goede aantal personen doorgeeft. Klopt de gezinssamenstelling niet? Dan kan het zijn dat u minder krijgt uitgekeerd bij schade. U moet doorgeven als u verhuist of langer dan 1 jaar in het buitenland verblijft.                                                             

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit de verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.