Aansprakelijkheidsverzekering particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

U, uw gezinsleden en andere huisgenoten. Ook een au pair of 'witte werkster' is verzekerd (huispersoneel).
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is niet verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen. We betalen maximaal €12.500,- per gebeurtenis.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door de woning in Nederland, waar u eigenaar van bent,is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van uw huisgenoten.Er zijn meer situaties wanneer wij niet uitkeren. Lees in de polisvoorwaarden de volledige lijst.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet gedekt. Voor schade aan geleende spullen (geen auto, boot, caravan, vliegtuig of vouwwagen) betalen wij maximaal €12.500,- per gebeurtenis.
icon_auto

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapotmaakt, zijn niet verzekerd. Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.
icon_werk

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).
icon_let-op

Let op

Veroorzaakt u schade tijdens een vriendendienst? Dan is het verzekerd bedrag lager. We betalen dan maximaal €12.500,- per gebeurtenis.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen.