Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Kun je onverwachts niet op reis of moet je een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die je niet terugkrijgt. Ook krijg je een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. U krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of een onverwachte medische behandeling waardoor u niet kunt reizen. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

We keren uit bij annulering door overlijden, een ernstig ongeval of een ernstige ziekte van een dierbare.

Extra informatie

Dierbare: een persoon om wie de verzekerde erg veel geeft. Bijvoorbeeld: familielid of beste vriend.

Werk

We keren uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u een grote schade heeft aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Heeft u zelf alle onderdelen van uw reis, los van elkaar, geboekt? En valt er 1 onderdeel uit waardoor uw hele reis niet door kan gaan? Dan krijgt u geen vergoeding voor de reisonderdelen die daardoor uitvallen.

Extra informatie

Bij een annuleringsreden die in de voorwaarden staat, worden zelfsamengestelde reizen wel vergoed.

Speciaal kenmerk

Met de optie Annuleringsgarantie krijg je de hele reissom vergoedt als je de reis onverwachts moet afbreken. Check de verzekeringsvoorwaarden voor het lezen van extra annuleringsredenen.

Onverwacht negatief reisadvies

Wij keren uit als na het boeken van de reis een onverwacht negatief reisadvies voor de reisbestemming wordt afgegeven.

Extra informatie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt voor welk land of gebied er een negatief reisadvies is afgegeven. Dit zijn de landen of gebieden met kleurcode oranje of rood, volgens de website van de Nederlandse overheid.  . 

Wat is niet verzekerd?

  • Als de reden van annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was. De Annuleringsverzekering moet binnen 14 dagen na het boeken van de reis worden afgesloten.

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wilt u daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dit verzekerd als uw reisgenoot volgens de voorwaarden van zijn verzekeraar mag annuleren. En alleen als u daardoor alleen moet reizen.

Maximale vergoeding

We vergoeden de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom.

Waar ben ik gedekt?

U bent standaard wereldwijd verzekerd. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd ons zo snel mogelijk.En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per reis. Betalen kan via een automatische incasso of Ideal. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Sluit de verzekering af binnen 14 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw reis.