Annuleringsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze kortlopende annuleringsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een kortlopende annuleringsverzekering?

Kun je onverwachts niet op reis of moet je een reis afbreken? Dan vergoedt deze verzekering de kosten die je niet terugkrijgt. Ook krijg je een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur. Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen.
icon_voor-wie

Voor wie?

De persoon die de verzekering afsluit en die de reis(som) heeft betaald.
icon_medisch

Gezondheid

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen.
icon_familie

Familie

We keren uit bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van familie tot de 2e graad.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen. Familie in de 4e graad: volle neven of nichten.
icon_werk

Werk

We keren uit als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt gekregen nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.
icon_wonen

Woning

We keren uit als je de reis annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als je schade hebt aan je woning.
icon_samengestelde-reis

Zelf samengestelde reizen

Heb je zelf alle onderdelen van je reis, los van elkaar, geboekt? En valt er één onderdeel uit waardoor je hele reis niet door kan gaan? Dan krijg je geen vergoeding voor de reisonderdelen die niet uitvallen.

Extra informatie

Bij een annuleringsreden die in de voorwaarden staat, worden zelf samengestelde reizen wel vergoedt.
icon_ramp

Ramp op de reisbestemming

Annulering wegens een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij overlijden of ziekte van vrienden of familie in de 3e en 4e graad. Of als de reden van de annulering op het moment van het aanvragen van de verzekering te voorzien was.

Extra informatie

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen. Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen. Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen. Familie in de 4e graad: volle neven of nichten.
icon_let-op

Let op

Moet je reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren? En wil je daardoor zelf niet meer op reis? Dan is dat gedekt als de reden is gedekt op deze verzekering. En alleen als je daardoor alleen moet reizen.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Check de verzekeringsvoorwaarden voor het lezen van extra annuleringsredenen.
icon_maximum

Maximale vergoeding

We vergoeden de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Tot maximaal de verzekerde reissom.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Sluit de verzekering af binnen 14 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en eindigt op de laatste dag van de reis.