Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen of spullen van anderen veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd.

Extra informatie

U kunt schade aan uw eigen auto verzekeren met de Beperkt Casco of All Risk verzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde auto naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde auto is verzekerd.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland is hulp bij pech verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Keuze: no-claimbeschermer

Met de No-claimbeschermer kunt u uw opgebouwde no-claimkorting beschermen. Het kortingspercentage blijft dan hetzelfde na een schade. De schadevrije jaren worden wel aangepast. De bescherming geldt voor maximaal 1 schade per jaar.

Keuze: inzittenden

Met de Inzittendenverzekering zijn medische kosten, zorgkosten, smartengeld en tijdelijk verlies van het inkomen na een ongeval met de auto verzekerd. Ook de kosten bij blijvende invaliditeit en kosten voor een uitvaart zijn dan verzekerd. Deze kosten zijn verzekerd tot € 1.000.000,-. Schade aan bagage, kleding of spullen in of op de auto is verzekerd tot € 5.000,-.

Keuze: rechtsbijstand verkeer

Met Rechtsbijstand Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders. Of bijvoorbeeld als u letselschade heeft door een ongeval met uw auto.

Extra informatie

De kosten van de onafhankelijke juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn verzekerd. 

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Diefstal of total loss

Diefstal van uw auto of als deze total loss raakt is niet verzekerd.

Reparatie

Reparatiekosten aan uw auto zijn niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Schade aan uw auto door bijvoorbeeld brand, storm of hagel, is niet verzekerd. 

Ruitschade

Schade aan de ruiten van uw auto is niet verzekerd. 

Inbraak

Inbraakschade aan uw auto is niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

De WA-verzekering is voor schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Schade aan uw eigen auto is niet verzekerd. 

Extra informatie

U kunt schade aan uw eigen auto verzekeren met de Beperkt Casco of All Risk verzekering.

De auto doet mee aan een wedstrijd of rijdt op een circuit

Niet verzekerd is als uw auto meedoet aan een snelheidsrit, een behendigheidsrit of een training hiervoor. Rijden op een circuit zoals de Nürburgring is ook niet verzekerd. 

Extra informatie

Er is wel dekking als de behendigheidsrit of training hiervoor wordt begeleid door een instructeur met het diploma Wrm (Wet rijonderricht motorrijtuigen).

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De auto wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de auto voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld rijles geven, koerierswerk, verhuur of lease en personenvervoer met winstoogmerk. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Borgkosten in het buitenland

Als uw auto in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal € 50.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de auto is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Waar ben ik gedekt?

Uw auto is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.  Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet bijvoorbeeld als bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u de auto verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de auto wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.