Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. Een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) voor schade met uw camper aan anderen of spullen van anderen is verplicht. Schade aan uw camper kan aanvullend verzekerd worden met Beperkt Casco of All Risk.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde camper naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde camper is verzekerd.

Keuze: reparatie

Met Beperkt Casco of All Risk kiest u bij schade door een gedekte gebeurtenis aan uw camper wie de reparatie uitvoert. Herstel door een reparateur met wie wij samenwerken heeft extra voordelen. Zoals bijvoorbeeld garantie op de reparatie en vervangend vervoer. Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG  aangesloten herstelbedrijf.

Diefstal of total loss

Met Beperkt Casco of All Risk krijgt u de aanschafwaarde als de camper binnen 3 jaar na aanschaf wordt gestolen of total loss raakt door een gedekte gebeurtenis. Deze regel geldt voor campers met een aanschafwaarde tot € 75.000,-. 

Extra informatie

Voor campers met een hogere aanschafwaarde of nieuwwaarde dan € 75.000,- geldt een aparte regeling. U toont de aanschafwaarde aan met de originele aanschafnota of bankafschrift. De nota is van een merkdealer of BOVAG-bedrijf. Kunt u dat niet aantonen? Dan vergoeden wij maximaal de dagwaarde. Bij taxatie door een erkend taxateur vergoeden wij de getaxeerde waarde, als het taxatierapport niet ouder is dan 3 jaar.

Keuze: schade door brand of natuur

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming verzekerd. Ook een botsing met niet aangelijnde dieren is verzekerd, als u onderweg bent.

Keuze: inboedel

Met Beperkt Casco of All Risk is schade aan inventaris door een gedekte gebeurtenis meeverzekerd tot € 1.500,-. U kunt dit bedrag verhogen naar € 3.000,-, € 4.500,- of € 6.000,-.

Extra informatie

Tot de inventaris behoren alle zaken, die naar hun aard bestemd zijn voor de huishoudelijke inrichting of voor het recreatief gebruik van de camper en zich in of op de standplaats van het motorvoertuig bevinden. Bagage in de camper is verzekerd tot € 250,- per gebeurtenis. 

Keuze: ruitschade

Met Beperkt Casco of All Risk is ruitschade verzekerd als de reparatie of vervanging is uitgevoerd door een BOVAG aangesloten herstelbedrijf.

Keuze: schade aan eigen camper

Met All Risk is bijna iedere schade aan uw camper verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp Nederland en/of Pechhulp buitenland is hulp bij pech verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Keuze: rechtsbijstand verkeer

Met Rechtsbijstand Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw camper door iemand anders. Of bijvoorbeeld als u letselschade heeft door een ongeval met uw camper.

Extra informatie

De kosten van de onafhankelijke juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn verzekerd. 

Keuze: inzittenden

Met de Inzittendenverzekering zijn medische kosten, zorgkosten, smartengeld en tijdelijk verlies van het inkomen na een ongeval met de camper verzekerd. Ook de kosten bij blijvende invaliditeit en kosten voor een uitvaart zijn dan verzekerd. Deze kosten zijn verzekerd tot € 1.000.000,-. Schade aan bagage, kleding of spullen in of op de camper is verzekerd tot € 5.000,-.

Wanneer keren wij niet uit?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Het kenteken van de camper staat niet op uw naam

Als het kenteken van de camper niet op uw naam staat, of op naam van uw partner met wie u samenwoont, of thuiswonend kind, dan is schade aan de camper niet verzekerd. 

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest, speekseltest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

De camper wordt zakelijk gebruikt

Er is geen dekking als de camper voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Bijvoorbeeld verhuur of lease met winstoogmerk. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij het afsluiten van de verzekering kunt u kiezen voor € 0,-, € 150,- of € 300,- eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt. Het eigen risico geldt niet voor de Aansprakelijkheidsdekking (WA). 

Extra informatie

Met Beperkt Casco of All Risk betaalt u geen eigen risico voor een ruitreparatie bij een BOVAG aangesloten garage. Heeft u voor € 300,- eigen risico gekozen, dan betaalt u voor een ruitvervanging bij een BOVAG aangesloten garage maximaal € 150,-.

Langer dan 180 dagen in het buitenland

Als u met de camper langer dan 180 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft, dan stopt de verzekering en is er geen dekking meer. 

Borgkosten in het buitenland

Als uw camper in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal € 100.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de camper is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Waar ben ik gedekt?

Uw camper is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.  Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u de camper verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de camper wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.