Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw  toercaravan, caravan-trailer of vouwwagen (verder te noemen caravan). U kiest zelf welke dekking u voor uw caravan wilt afsluiten: Beperkt Casco of All Risk.

Extra informatie

Materiële schade en letselschade die u met uw (gekoppelde) caravan aan derden veroorzaakt, is verzekerd via de WA-verzekering van uw auto. Is uw caravan niet gekoppeld, dan heeft u daarvoor een aansprakelijkheidsverzekering nodig.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade aan uw caravan verzekerd is.

Diefstal of total loss

Met Beperkt Casco of All Risk krijgt u de aanschafwaarde als de caravan binnen 3 jaar na aanschaf wordt gestolen of total loss raakt door een gedekte gebeurtenis. Deze regel geldt voor caravans met een aanschafwaarde tot € 35.000,-. Is de aanschafwaarde hoger dan € 35.000,- of is de caravan langer dan 3 jaar geleden aangeschaft dan krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota van een merkdealer of een BOVAG bedrijf. Of met een bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.

Reparatie

U mag zelf bepalen waar u de caravan laat repareren. 

Schade door brand of natuur

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door bijvoorbeeld brand, ontploffing of bliksem verzekerd. 

Schade door hagel en storm

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door hagel en storm verzekerd. 

Inboedel

Met Beperkt Casco of All Risk is schade aan inventaris door een gedekte gebeurtenis meeverzekerd tot € 1.500,-. U kunt dit bedrag verhogen naar € 3.000,-, € 4.500,- of € 6.000,-.

Extra informatie

Tot de inventaris behoren alle zaken, die naar hun aard bestemd zijn voor de huishoudelijke inrichting of voor het recreatief gebruik van de caravan en zich in
of op de standplaats van de caravan bevinden.

Uitrusting

Met Beperkt Casco of All Risk is schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’ of schotelantenne verzekerd als er sprake is van een gedekte gebeurtenis.

Diefstal en inbraak

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door diefstal of inbraak verzekerd. Diefstal van de caravan is alleen verzekerd als deze op slot stond met een goedgekeurd disselslot, wielslot of wielklem. Als de sleutels van de caravan zijn gestolen, dan wordt het vervangen van de sloten vergoed. 

Extra informatie

Het disselslot, wielslot of de wielklem is goedgekeurd door het CCV (Centrum voor Criminaliteitsbeveiliging en Preventie). Als de caravan in een afgesloten stalling staat, hoeft de caravan niet op slot te staan met een door het CCV goedgekeurd slot.

Keuze: aanrijding en vandalisme

Met All Risk is schade door aanrijding, vandalisme en andere plotseling van buiten komende oorzaken verzekerd. 

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde caravan naar een adres in Nederland na een ongeval is niet verzekerd op de caravanverzekering.

Extra informatie

Alleen als het trekkend voertuig ook bij Centraal Beheer verzekerd is, heeft u recht op deze hulpverlening. Hulpverlening na een ongeval is namelijk gedekt op de verzekering van het trekkend voertuig. 

Pechhulp

Hulp bij pech aan de caravan is niet verzekerd op de caravanverzekering. 

Extra informatie

Als het trekkende voertuig ook is verzekerd bij Centraal Beheer, dan kunt u bij die verzekering kiezen voor Pechhulp. Dan is pechhulp voor uw caravan ook verzekerd als deze is gekoppeld aan het bij ons verzekerde voeruig.

De bestuurder heeft alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen gebruikt

De bestuurder van het motorvoertuig dat de caravan trok heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

Diefstal van de volledige caravan terwijl deze niet goed op slot stond

Diefstal van de caravan is alleen verzekerd als deze op slot stond met een disselslot, wielslot of wielklem die is goedgekeurd door het CCV (Centrum voor Criminaliteitsbeveiliging en Preventie). 

Extra informatie

Als de caravan in een afgesloten stalling staat, hoeft de caravan niet op slot te staan met een door het CCV goedgekeurd slot.

De caravan wordt zakelijk gebruikt

De caravan wordt zakelijk gebruikt voor bijvoorbeeld verhuur of lease. 

Extra informatie

U mag de caravan maximaal 4 weken per verzekeringsjaar verhuren. De weken hoeven niet aaneengesloten te zijn. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén eigen risico heeft, een eigen risico van € 150,- of een eigen risico van € 300,-. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt. 

U laat de schade aan de caravan niet herstellen.

Laat u de schade aan uw caravan niet maken? Dan krijgt u 50% van het bedrag van de schade. Heeft u later nog eens schade aan dezelfde onderdelen? Dan trekken wij het bedrag dat u eerder van ons kreeg af van de nieuwe schade. 

Langer dan 180 dagen in het buitenland

Als u met de caravan langer dan 180 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft, dan stopt de verzekering en is er geen dekking meer. 

Waar ben ik gedekt?

Uw caravan is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.  Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u de caravan verkoopt of gaat verbouwen of als de caravan langer dan 180 dagen aaneengesloten in het buitenland staat.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.