Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw caravan. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere de kosten van noodreparaties en kosten van berging en stalling.

Diefstal of total loss

Binnen 3 jaar na aanschaf krijgt u bij schade de aanschafwaarde. Heeft u de caravan langer dan 3 jaar in bezit dan krijgt u de dagwaarde. Deze regel geldt voor caravans met een aanschafwaarde tot € 35.000,-. Diefstal is verzekerd als de caravan op slot staat (koppelslot, disselslot of wielklem).

Extra informatie

Diefstal valt onder de Diefstal en inbraakdekking, total loss onder de Aanrijding en vandalisme en Brand, storm en natuurdekking. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de total loss.

De aanschafwaarde is wat u voor de (tweedehands) caravan betaalde. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: reparatie

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade gebruik wilt maken van het schadeherstelnetwerk van Centraal Beheer of dat u bij schade zelf een herstelbedrijf kiest.

Extra informatie

De voordelen van het schadeherstelnetwerk van Centraal Beheer: - Lagere premie - 4 jaar Focwa garantie op reparaties - Wij betalen de rekening direct - Gratis Pack keuring - Wassen en schoonmaken

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door hagel en storm is verzekerd.

Keuze: inboedel

Spullen in of rond de caravan die u nodig heeft om te kamperen zijn verzekerd (ook audiovisuele apparaten, computers en fietsen). U kiest zelf het verzekerd bedrag.

Uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, ‘mover’, bijzettent of schotelantenne is standaard verzekerd.

Keuze: pechhulp

Hulpverlening buitenland verzekert u van hulp bij pech met uw caravan in Europa. Dag en nacht. Wij regelen snel hulp. En we betalen voor die hulp.

Wat is niet verzekerd?

  • Is de caravan aan de auto gekoppeld? Dan gelden dezelfde uitsluitingen als bij een autoverzekering. We vergoeden bijvoorbeeld geen schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Er gelden ook uitsluitingen als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs gebruikt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Laat u de caravan niet maken? Dan krijgt u 50% van het bedrag van de schade. Heeft u later nog eens schade aan dezelfde onderdelen? Dan trekken wij het bedrag dat u eerder van ons kreeg af van de nieuwe schade.

Keuze: eigen risico

U kiest bij afsluiten van de verzekering of u bij schade géén eigen risico heeft, een eigen risico van € 150,- of een eigen risico van € 300,-.

Extra informatie

Hoe hoger het eigen risico, hoe meer korting op de premie.

Stallen

Als de caravan in een afgesloten stalling staat hoeft de caravan niet op slot te staan met een door het VbV goedgekeurd slot.

Waar ben ik gedekt?

Uw caravan is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat aan ons.