Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade en verleent hulp als u op reis bent. De Doorlopende Reisverzekering is het hele jaar door geldig. De basisdekking is Personenhulp op reis. 6 extra modules zijn los af te sluiten en staan in dit informatiedocument beschreven.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp en onverwachte kosten op reis. U krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring.

Extra informatie

Belkosten met de alarmcentrale zijn onbeperkt verzekerd: Eurocross Assistance: +31 (0)71 36 41 333

Keuze: medisch

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking voor Medische kosten op reis, aanvullend op de Basiszorgverzekering. De extra zorgkosten bovenop het reguliere Nederlandse tarief zijn dan ook verzekerd. Het eigen risico van de zorgverzekering is niet verzekerd.

Extra informatie

Check uw zorgpolis of u al aanvullend voor medische kosten in het buitenland bent verzekerd. Een extra dekking op de reisverzekering is dan misschien niet nodig.

Keuze: bagage

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking voor Bagage, aanvullend op de basisdekking. Het maximum te verzekeren bedrag kunt u zelf bepalen. Er geldt een standaard eigen risico van € 50,- voor GSM’s, smartphones, laptops of tablets.

Een overzicht vind u hier.

Extra informatie

U kunt een eigen risico hebben van € 150,- en € 300,- als u hiervoor gekozen heeft. Voor bepaalde eigendommen gelden maximale vergoedingen. Check hiervoor de tabel in de polisvoorwaarden.

Keuze: bijzondere sporten

Als u de aanvullende dekking voor winter- en onderwatersport afsluit, dan is skiën en off-piste skiën onder begeleiding van een leraar of gids verzekerd. Extreme vormen van wintersport zijn niet verzekerd. Voor langlaufen, schaatsen en snorkelen is deze dekking niet nodig.

Extra informatie

Bij een ongeluk zijn medische kosten niet met deze module verzekerd; daarvoor moet ook de dekking Medische kosten op reis worden afgesloten.

Keuze: pech op reis

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de module Pechhulp op reis en/of Vervangend vervoer op reis. Hulp bij pech voor het motorrijtuig, toercaravan of vouwwagen, waarmee u reist vanuit Nederland is dan verzekerd.

Keuze: ongevallen

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met een dekking voor Uitkering bij ongeval op reis. U bent verzekerd als u op reis bent en blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval.

Extra informatie

Een ongeval is verzekerd als dit ontstaat tijdens een onverwachte gebeurtenis die direct fysiek geweld op het lichaam veroorzaakt. Hierdoor raakt u blijvend invalide of u overlijdt door het ongeval. Met blijvende invaliditeit bedoelden we dat u een lichaamsdeel niet meer heeft. Of voor een deel of helemaal niet meer kunt gebruiken.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de module Annulering. Verzekerd is de annulering van een reis en vertraging op de heenreis. Ook als u tijdens de reis onverwacht in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Extra informatie

De module Annulering moet worden afgesloten binnen 14 dagen nadat u een reis heeft geboekt. Bij deze doorlopende annuleringsverzekering zijn latere boekingen automatisch meeverzekerd.

Speciaal kenmerk

U kunt ervoor kiezen om de reisverzekering uit te breiden met de Module Zakenreis. Reizen in verband met vrijwilligerswerk/ studie en stage zijn standaard al verzekerd. U maakt zelf een keuze in aaneengesloten reisduur van 60, 180 of 365 dagen.

Extra informatie

Bij reizen naar sommige landen (bijvoorbeeld Cuba, Rusland) is een verklaring nodig over de aanwezigheid van een ziektekostenverzekering. Bij de keuze voor de dekking Medische kosten op reis wordt zo'n verklaring op verzoek door ons afgegeven.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude. Als u hulp nodig heeft of kosten heeft door een gebeurtenis die u met opzet heeft veroorzaakt bent u ook niet verzekerd.

Reisadvies van de overheid

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Extra informatie

Negatief reisadvies: landen of gebieden waarvoor de kleurcode oranje of rood is afgegeven.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade. In een auto moet bagage helemaal uit het zicht en in een afgesloten ruimte (kofferbak afgedekt met hoedenplank) worden opgeborgen. Waardevolle bagage, zoals een telefoon, iPad of sieraden houdt u dichtbij u of bergt u op in een afgesloten ruimte of kluis.

Extra informatie

In een boot, bus, taxi, trein of vliegtuig is waardevolle bagage alleen als handbagage meeverzekerd.

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 50,- voor GSM's, smartphones, tablets en laptops. U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 150,- of € 300,-. Dan betaalt u minder premie. 

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor een dekking in Europa of in de hele wereld. In Nederland bent u alleen verzekerd bij een geboekte en betaalde overnachting. Dagtrips naar het buitenland zijn standaard verzekerd.

Extra informatie

Europa: inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira, Algerije, Egypte, Israël, Libanon, Libië, Marokko, Syrië, Tunesië en Turkije.                                                  Grensoverschrijdend woon-werk verkeer is niet verzekerd.                                                                                                                   

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk onze alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat dan aan ons.