Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) voor schade met uw motor aan anderen of spullen van anderen is verplicht. U kunt aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot  6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot  2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde motor naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde motor is verzekerd.

Keuze: diefstal of total loss

Met Beperkt Casco of All Risk krijgt u de aanschafwaarde als de motor binnen 3 jaar na aanschaf wordt gestolen of total loss raakt door een gedekte gebeurtenis. Deze regel geldt voor motoren met een aanschafwaarde tot  35.000,-. Is de aanschafwaarde hoger dan  35.000,- of is de motor langer dan 3 jaar in uw bezit dan krijgt u de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of een overstroming verzekerd. Ook een botsing met niet aangelijnde dieren is verzekerd, als u onderweg bent.

Keuze: inbraak

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door (een poging tot) inbraak of diefstal van uw motor verzekerd. Bagage in uw motor(koffer) is verzekerd tot  250,- per gebeurtenis.

Keuze: schade aan eigen motor

Met All Risk is bijna iedere schade aan uw eigen motor verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp Nederland of Pechhulp buitenland is hulp bij pech en/of vervangend vervoer verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde aanhangwagen.

Keuze: rechtsbijstand verkeer

Met Rechtsbijstand Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw motor door iemand anders. Of bijvoorbeeld als u letselschade heeft door een ongeval met de motor.

Keuze: opzittenden

Met de Opzittendenverzekering is schade aan spullen van de berijder en opzittende en schade aan de berijder en opzittende door een verkeersongeval verzekerd. We vergoeden maximaal  5.000,- bij schade aan spullen en maximaal  75.000,- bij persoonlijke schade door een ongeluk aan u en iemand achterop uw motor of in de zijspan. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeluk.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Opzet, alcohol, drugs en andere bedwelmende stoffen

De bestuurder heeft meer alcohol in het bloed of de adem dan wettelijk mag. Of hij werkt niet mee aan een blaastest, speekseltest of bloedtest. Het is ook niet verzekerd als de bestuurder drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid.

Meedoen aan wedstrijden of rijden op een circuit

Schade tijdens snelheidsritten of behendigheidsritten is niet verzekerd. Dit geldt ook voor het rijden op een circuit, bijvoorbeeld op de Nürburgring.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Als u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico van  150,- of  300,- dan wordt dit bedrag van de schade afgetrokken. Het eigen risico geldt niet voor schades op de WA-dekking.

Bagage, helm en motorkleding

Met Beperkt Casco of All Risk is schade aan bagage verzekerd tot  250,- per gedekte gebeurtenis. De helm of motorkleding is verzekerd tot  1.000,- per gedekte gebeurtenis, per persoon.

Beveiligingseisen

Met Beperkt Casco of Volledig Casco is diefstal van de motor alleen verzekerd als deze op het moment van de diefstal op slot stond met een ART4 slot.

Borgkosten in het buitenland

Als uw motor in beslag is genomen of een verzekerde wordt vastgehouden, dan betalen wij maximaal  100.000,- aan borgkosten per gebeurtenis. U helpt het bedrag terug te krijgen zodra de motor is vrijgegeven of de verzekerde is vrijgelaten.

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.