Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) voor schade met uw motor aan anderen of spullen van anderen is verplicht. U kunt aanvullende dekkingen kiezen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw motor verzekerd is. 

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan anderen of spullen van anderen. Deze Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Schade aan personen is verzekerd tot € 6.500.000. Schade aan zaken van anderen tot € 2.500.000.

Hulpverlening na een ongeval

Berging en vervoer van uw beschadigde motor naar een adres in Nederland is verzekerd. Ook het vervoeren van de bestuurder en passagiers van de beschadigde motor is verzekerd.

Diefstal of total loss

Met Beperkt Casco of All Risk dekking krijgt u de aanschafwaarde als de motor binnen 3 jaar na aanschaf wordt gestolen of total loss raakt door een gedekte gebeurtenis. Deze regel geldt voor motoren met een aanschafwaarde tot € 35.000,-. Is de aanschafwaarde hoger dan € 35.000,- of is de motor langer dan 3 jaar in uw bezit dan krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

U toont de aanschafwaarde aan met een aankoopnota van een merkdealer of een BOVAG bedrijf. Of met een bankafschrift. Kunt u dat niet? Dan krijgt u de dagwaarde.

Keuze: schade door brand of natuur

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming verzekerd. Ook een botsing met niet aangelijnde dieren is verzekerd, als u onderweg bent.

Keuze: inbraak

Met Beperkt Casco of All Risk is schade door (een poging tot) inbraak of diefstal van uw motor verzekerd. Ook diefstal uit de (top)koffer van de motor.

Extra informatie

Diefstal van de motor is alleen verzekerd als deze op het moment van de diefstal op slot stond met een ART4 slot.

Keuze: schade aan eigen motor

Met All Risk is bijna iedere schade aan uw eigen motor verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp Nederland of Pechhulp buitenland is hulp bij pech en/of vervangend vervoer verzekerd. Hieronder valt ook de aangekoppelde aanhangwagen.

Keuze: rechtsbijstand verkeer

Met Rechtsbijstand Verkeer krijgt u juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw motor door iemand anders. Of bijvoorbeeld als u letselschade heeft door een ongeval met de motor. 

Extra informatie

De kosten van de onafhankelijke juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand zijn verzekerd. 

Keuze: opzittendenverzekering

Met de Opzittendenverzekering is schade aan spullen van de berijder en opzittende en schade aan de berijder en opzittende door een verkeersongeval verzekerd. We vergoeden maximaal € 5.000,- bij schade aan spullen en maximaal € 75.000,- bij persoonlijke schade door een ongeluk aan u en iemand achterop uw motor of in de zijspan. Het maakt niet uit wie schuld heeft aan het ongeluk. 

Keuze: no-claimbeschermer

Met de No-claimbeschermer kunt u uw opgebouwde no-claimkorting beschermen. Het kortingspercentage blijft dan hetzelfde na een schade. De schadevrije jaren worden wel aangepast. De bescherming geldt voor maximaal 1 schade per jaar. 

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent. 

Diefstal van de motor, als deze niet op slot stond met ART4 slot

Met Beperkt Casco of All Risk dekking is diefstal van de motor niet verzekerd als deze op het moment van de diefstal niet op slot stond met een ART4 slot.

Opzet, alcohol, drugs en andere bedwelmende stoffen

Schade is niet verzekerd als de bestuurder alcohol, drugs, medicijnen of andere bedwelmende stoffen heeft gebruikt. Ook niet als de bestuurder niet meewerkt aan een blaastest of bloedtest. 

Mee​doen aan wed​strij​den of rij​den op een cir​cuit

Schade tijdens snelheidsritten of behendigheidsritten is niet verzekerd. Dit geldt ook voor het rijden op een circuit, bijvoorbeeld op de Nürburgring. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij het afsluiten van de verzekering kunt u kiezen voor € 0,-, € 150,- of € 300,- eigen risico. Het eigen risico is het bedrag dat u bij schade zelf betaalt. Het eigen risico geldt niet voor de Aansprakelijkheidsdekking (WA).

Bagage, helm en motorkleding

Met Beperkt Casco of All Risk is schade aan bagage door een gedekte gebeurtenis verzekerd tot € 250,- per gebeurtenis. De helm of motorkleding is verzekerd tot € 1.000,- per gebeurtenis, per persoon.

Waar ben ik gedekt?

Uw motor is verzekerd in heel Europa, Aziatisch Turkije, Israël, Marokko en Tunesië.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.  Meld een schade altijd zo snel mogelijk. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

U moet doorgeven als u bijvoorbeeld gaat verhuizen, als u de motor verkoopt of als iemand anders de regelmatige bestuurder van de motor wordt. 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat wij geen schade betalen, krijgt u premiekorting tot een maximum van 75%. Als wij wel een schade betalen, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag. 

Extra informatie

Heeft u een No-claimbeschermer bij de motorverzekering afgesloten, dan blijft het kortingspercentage hetzelfde na een schade. De schadevrije jaren worden wel aangepast. De bescherming geldt voor maximaal 1 schade per jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar. 

Extra informatie

Als u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering meteen stoppen. Ook als u een belangrijke verandering niet aan ons doorgeeft of als u fraude pleegt. Als we de verzekering stoppen op de verlengingsdatum of na de behandeling van een schade houden we rekening met een opzegtermijn van 2 maanden. Alle redenen waarom wij de verzekering kunnen stoppen vindt u in de polisvoorwaarden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan onder andere via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.