Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw nabestaanden krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt ongevallen binnenshuis verzekeren. En buiten uw huis. Bijvoorbeeld op het schoolplein, tijdens het sporten en in het verkeer. Natuurlijk kunt u uw hele gezin verzekeren. U kiest wie u verzekert en welk bedrag u verzekert. Bij onze Persoonlijke Ongevallenverzekering heeft u geen eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

  • Een ongeval is niet verzekerd als u het met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van gebruik van alcohol of drugs.  Er zijn meer situaties waarin we niet betalen. Kijk voor de volledige lijst in onze polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

70 jaar of ouder

Als u 70 jaar of ouder bent tijdens de looptijd van de verzekering, dan zijn de verzekerde bedragen de helft lager. 

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld een schade altijd zo snel mogelijk. En u moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken.

Extra informatie

Op https://www.centraalbeheer.nl/mijn-cb/service/Paginas/contact.aspx leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u eenmaal per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Meld dat dan aan ons.

Extra informatie

Op https://www.centraalbeheer.nl/mijn-cb/service/Paginas/contact.aspx leest u hoe u contact met ons kunt opnemen.