Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze aanvullende verzekering biedt hulp bij pech onderweg met uw auto. Hieronder valt ook de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.

Wat is verzekerd?

Bij pech met uw auto krijgt u ter plaatse hulp van onze hulporganisatie. De pech ontstaat doordat er onverwacht iets kapot is aan de auto. De auto kan niet meer veilig rijden.

Keuze: pech in het buitenland

Met Pechhulp buitenland bent u verzekerd van hulp bij pech met de auto in het buitenland. Als de auto binnen 48 uur gerepareerd kan worden, dan regelen wij het volgende: noodreparatie van de auto (alleen het arbeidsloon van de hulporganisatie wordt vergoed). Ook vervoer naar de dichtstbijzijnde garage en stallen van de auto en overnachting voor alle inzittenden (max.  75,- per persoon per nacht).

Keuze: pech in Nederland

Met Pechhulp Nederland bent u verzekerd van hulp bij pech met de auto in Nederland. We regelen de reparatie van de auto ter plaatse (alleen het arbeidsloon van de hulporganisatie wordt vergoed). Is reparatie van de auto niet mogelijk, dan brengen we de auto en inzittenden naar een adres in Nederland. En heeft u max. 5 werkdagen recht op vervangend vervoer of huur van een ander motorvoertuig.

Wat is niet verzekerd?

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste uitsluitingen. In de voorwaarden staat per dekking beschreven waarvoor u nog meer niet verzekerd bent.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een reparatie als gevolg van bijvoorbeeld normaal onderhoud is niet verzekerd.

Een verzekerde reist naar een gebied dat de overheid afraadt

Pechhulp is niet verzekerd in gebieden met de kleurcode ‘rood’, zoals door het Ministerie van Buitenlandse Zaken is vastgesteld.

Het motorvoertuig heeft olie nodig

Pechhulp is niet verzekerd als het motorvoertuig zonder olie stil staat.

Zakelijk gebruik, rijden op een circuit of meedoen aan een wedstrijd

Pechhulp is niet verzekerd als het motorvoertuig zakelijk wordt gebruikt. Het rijden op een circuit en deelname aan wedstrijden en rally's is niet verzekerd. Off-road rijden in een gebied waar de hulporganisatie niet kan komen is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Langer dan 180 dagen in het buitenland

Als u met het motorvoertuig langer dan 180 dagen aaneengesloten in het buitenland verblijft, dan stopt de verzekering en is er geen dekking meer.

Vervangend vervoer of huur van een ander motorrijtuig als reparatie door onze hulporganisatie niet mogelijk is

Met Pechhulp buitenland of Pechhulp Nederland heeft u maximaal 5 werkdagen recht op vervangend vervoer of huur van een ander motorvoertuig (max.  150,- per dag voor de auto, max.  25,- per dag voor de gekoppelde trailer, vouwwagen of aanhangwagen, max.  75,- voor de gekoppelde caravan). Bij Pechhulp buitenland kan dat in overleg met de alarmcentrale worden verlengd tot 30 kalenderdagen.

Waar ben ik gedekt?

Pechhulp Nederland: in Nederland, ook in uw woonplaats. Pechhulp Buitenland: in Europa behalve Nederland en ook Aziatisch Turkije, Marokko en Tunesië. Niet in: Rusland, Wit-Rusland, Iran en Azerbeidzjan.

Met Pechhulp buitenland: in Nederland alleen vanuit uw woning rechtstreeks naar het buitenland. En vanuit het buitenland rechtstreeks terug naar uw woning.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch. Meld een pechgeval altijd zo snel mogelijk bij onze Alarmcentrale via +31 (55) 579 79 79. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u per jaar dan kunt u het bedrag zelf overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Wij verlengen uw verzekering daarna elk jaar automatisch met 1 jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan bijvoorbeeld via de Centraal Beheer App, online via MijnCB of telefonisch.